Rädslan för konstruktiv feedback som utmanar vår självbild

Konstruktiv feedback är ett viktigt inslag i många kompetensutvecklingsinsatser. Jag har sett mycket spännande hända i organisationer där man bygger en stark feedbackkultur. Får man reda på områden där man behöver utvecklas, och tar chansen att göra något åt det, skapar man förutsättningar för ständiga förbättringar och kontinuerlig utveckling.

Men både du och jag vet att det inte alltid är så kul att få höra negativ feedback. Vi gillar helt enkelt inte att vår självbild utmanas.

Vi drar oss omedvetet undan konstruktiv feedback

För att komma bort ifrån det obehagliga med att få och ge feedback brukar jag trycka på att feedback alltid stärker relationer. Men nu visar forskning att det inte riktigt är så!

I veckan trillade jag över en artikel skriven av Francesca Gino, professor på Harvard Business School. Den visar att människor stöter bort och drar sig undan de som ger dem negativ feedback som inte stämmer med självbilden. Istället för att stärka relationer verkar feedback bidra till att man bryter relationer. Vi söker oss nämligen till dem som ger positiv feedback!

Och det är just därför det är så viktigt och svårt att jobba med hur vi ger konstruktiv feedback. Det är inte heller så konstigt att vi inte självmant ger feedback. Vi vet ju någonstans att forskningen har rätt och jag tror det är därför feedbackfrekvensen i organisationer ofta är så låg.

Dags att utmana oss själva

Jag frågade en grupp på cirka femton personer hur ofta de får feedback. Den högsta siffran blev max två gånger den senaste månaden, medan flertalet inte fått någon konstruktiv feedback det senaste halvåret.

Att vi söker oss till människor som bekräftar det vi gör bra och undviker dem som ger oss konstruktiv feedback behöver vi medvetet jobba emot. Vi behöver utmana oss själva och istället söka oss till dem som är beredda på att bidra till vår utveckling i form utav konstruktiv feedback.

Bestämmer vi oss för att tillsammans utvecklas som organisation och individer är jag övertygad om att feedback i slutändan stärker relationer, även om vi har den här inbyggda reflexen att fly från negativ feedback.

Vill veta mer? Ladda ner whitepaper nummer 9 under “Chef”: Tips för bättre feedback.

 


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden