Chefens 42 samtal

Den 25 september lanserades ”Chefens 42 samtal” som är skriven av Leena Männik Styren. En praktisk handbok för alla chefer för att få stöd och struktur i de många typer av samtal som krävs av en chef som har personalansvar.

Många samtal är lätta och snabba att ta  mer i förbifarten, andra är mer krävande och med formkrav. Oavsett så kan det vara bra att vara väl förberedd och ha tänkt igenom vad som kan hända, att ha satt sin egen målformulering för samtalet , och att få hjälp med en tydlig struktur.

Med den ambitionen är boken tänkt att både skapa framgång i samtalen och ge en enkelhet i att ta de där samtalen som annars kanske lätt skjuts upp. Att utveckla förmågan att samtala effektivt är en möjlighet vi har under hela livet.

Totalt innehåller boken 42 samtal och till boken finns även ett antal  länkhänvisningar för vidare fördjupning och läsning.

Exempel på innehåll i boken är lönesamtal, målsamtal, korrigerande samtal, tacksamtal, kondoleanssamtal och krissamtal för att nämna några.

Denna bok kommer att finnas som kursmaterial på nedan utbildningar och vi har även ett speciellt koncept som är ett “Träningsläger” med skådespelare och en e-learning i kombination med boken.

Konflikthantering, Arbetsmiljö för chefer, Skräddarsydda kurser

Leena Männik Styren är leg logoped och har arbetat med kommunikation i hela sitt yrkesverksamma liv. Hon är verksam som utbildare, ledarskapsutvecklare och coach i både näringsliv och offentlig sektor.

Hon har under lång tid anlitats som konsult på Advantum Kompetens AB. Samtalet är Leenas främsta intresseområde i både professionella och privata sammanhang.

Leena har tidigare skrivit böckerna ”Mingel – konsten att knyta kontakter” samt ”Goda middagssamtal.”