Att skapa effekt av utbildningsinsatser

Det är lätt att räkna på vad en utbildning eller annan kompetensutveckling kostar. I det här webbinariet diskuterar vi hur vi kan räkna på vad det istället ger, individen såväl som organisationen. Vi tar även upp vad det kan kosta att inte sätta kompetens och utveckling i centrum.

Så utbildar du på distans

Långsamt har synen på kompetensutveckling förändrats och gått från att vi alltid måste ses i ett klassrum så fort vi ska utbilda till att inbegripa många olika metoder. Nu går det plötsligt i ett rasande tempo och vi är alla mitt i ett paradigmskifte. Advantum Kompetens har länge jobbat med digitalt lärande i form av e-learning, webbinarier och blandat lärande där vi mixar olika metoder. I det här webbinariet delar vi med oss av vår erfarenhet och de framgångsfaktorer och fallgropar vi har identifierat. Vi live-streamar från ett utbildningsrum vi byggt för digitalt lärande. Och ger dig tips på såväl struktur, teknik som pedagogik och dialog på distans. Som deltagare får du ”Distansutbildarens ABC” som dokumentation från webbinariet.

Webbinariet ger även en inblick i några av de bästa tipsen från utbildningen Att utbilda på distans.

Så hittar du distanslösningar för utbildningsinsatser i höst

Att utbilda på distans är enklare än aldrig förr. Men hur får man till ett bra distanslärande? Vad kan du behöva tänka på specifikt för att skapa digitala och interaktiva lärresor- med bra struktur, interaktion och driv i processen.
Vi exemplifierar några aktuella kunduppdrag och ger tips kring hur klassrumsträningar kan hitta en helt ny form – på distans och via webb.