Sälj 5 – Presentationsteknik för säljare

Att få gehör för sina tjänster eller produkter är en konst. Att kunna presentera och göra tydligt vad kundnyttan är och skapa intresse på kort tid är en av säljarens viktigaste kompetenser.

UTBILDNINGEN har ett tydligt fokus på säljarrollen och på att få en styrka i att agera och presentera. Att se sina starka sidor och känna sig trygg med att hantera det som kan dyka upp i ett kundmöte med en eller flera personer som man vill påverka och informera.

Vad är det som får vissa presentationer att lyfta? Vissa budskap att nå fram? Att vissa personer verkar så trygga i sin roll? Hur kan man skapa sig själv bättre förutsättningar för att bli lyssnad på?
Vi tittar såväl på den säljande retoriska strukturen som andra modeller som är bra att ha i rockärmen när förutsättningarna ändras eller när det oväntade inträffar.

Under utbildningen i presentationsteknik tränar vi i praktiska situationer med aktiv feedback och videokamera. Med tydlig struktur från retorikens grunder lär du dig att bygga presentationer som gör att kunden lyssnar.

Utbildningens innehåll

 • Målgruppsanalys är A och O
 • Att förbereda sig för framgång
 • Hur hitta rätt anslag och nivå?
 • Hur skapa intresse och få kunden att lyssna?
 • Olika mål och presentationer kräver olika struktur
 • Scennärvaro och kroppsspråk
 • Att kontrollera sin egen stressnivå
 • Att vara ledare i rummet
 • Dialog och kontakt med de som lyssnar
 • Att lära känna sina starka sidor
 • När kunden inte lyssnar och visar ointresse
 • Att bemöta invändningar
 • Ställ de rätta frågorna och få kunden att tänka till
 • Feedback och videoinspelning

Utbildningens mål

Att få kunskaper och konkreta verktyg för att göra starka presentationer och att öka sin egen förmåga att föra fram budskapet på scen.

Målgrupp

Alla som har en säjande roll och som vill få kunder och intressenter att lyssna – och att agera

Förkunskaper

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer
Läs mer här

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden