Sälj 2 – Ny som säljare

Att gå in i en säljande roll är ett spännande uppdrag. Att sälja handlar om att hjälpa och att skapa lösningar. Och att bygga relation där båda parter utvecklas. Verktygslådan som säljare är också tillämplig i de flesta situationer där du interagerar med andra människor. En bra grund att bygga vidare från.

UTBILDNINGEN har ett tydligt fokus på säljarrollen och på att få en styrka i att agera och presentera. Att se sina starka sidor och känna sig trygg med att hantera det som kan dyka upp i ett kundmöte med en eller flera personer som man vill påverka och informera.

Vad är det som får vissa presentationer att lyfta? Vissa budskap att nå fram? Att vissa personer verkar så trygga i sin roll? Hur kan man skapa sig själv bättre förutsättningar för att bli lyssnad på?
Vi tittar såväl på den säljande retoriska strukturen som andra modeller som är bra att ha i rockärmen när förutsättningarna ändras eller när det oväntade inträffar.

Under utbildningen i presentationsteknik tränar vi i praktiska situationer med aktiv feedback och videokamera. Med tydlig struktur från retorikens grunder lär du dig att bygga presentationer som gör att kunden lyssnar.

Utbildningens innehåll

 • Synsättet på försäljning påverkar allt
 • Säljarrollen och servicerollen
 • Att nå kontakt och skapa relation
 • Telefonen som verktyg
 • Mailen som verktyg
 • Att skapa intresse och att få förtroende
 • Olikheter och kundpsykologi
 • Att hitta lösningar och behov
 • Att se sitt eget erbjudande med kundens ögon
 • Att påverka till beslut och insikt om behov
 • Retoriken till stöd för att bygga tydlighet
 • Att få kunden att se en önskvärd lösning
 • Presentera och sälja in starka lösningar
 • Att bemöta invändningar
 • Att lyssna – och att lyssna mellan raderna
 • Att fånga upp det dolda och att se signaler
 • Att säkerställa nöjd kund

 

Utbildningens mål

Att få kunskaper och konkreta verktyg för att göra starka intryck i möte och/eller telefon.

Målgrupp

Alla som har en säljande roll och som vill få en styrka i sitt bemötande, inne- som utesäljare

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer
Läs mer här

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden