Sälj 3 – Kundservice på telefon

Under kursens gång undersöker vi olika perspektiv på kundmötet och kunders upplevelse av servicekvalitet. Att underlätta för kunden i alla situationer, att överträffa förväntan samt hantera klagomål är centralt i en serviceorganisation.

Vi jobbar casebaserat kring olika scenarier i mindre grupper. Vi kommer belysa attityd och personligt bemötande, kundpsykologi, kommunikation och klagomål. Under dagen kommer vi göra övningar kring ”det perfekta serviceföretaget”, självspegling och förståelse för olika kundtyper.

Dagen varvar teori kopplade till exempel från verkligheten samt diskussioner i mindre grupper och övningar. Som deltagare tar du med dig tipsen och anpassar till din egen verklighet i en personlig handlingsplan för att vara säker på att du kan implementera de bästa bitarna på hemmaplan.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Utbildningens innehåll

 • Vad påverkar kundnöjdhet?
 • Förväntningar och upplevelse
 • Kundens första intryck – vad ser och hör kunden?
 • Vår egen och vårt företags ickeverbala kommunikation påverkar
 • Effektiv kundkommunikation
 • Vinnande uttryckssätt
 • Ligg steget före och förenkla för kunden
 • Det lilla extra – att överträffa förväntningar
 • Oväntade och utmanande situationer
 • Tydlig metod för att hantera klagomål
 • Dreamteam – med service i siktet
 • Kundpsykologi – bemöt olika personer på olika sätt
 • Positiva uttryck leder längre
 • Frågeteknik – en förutsättning för nöjda kunder

Utbildningens mål

Att få kunskaper och insikter kring hur man på bästa sätt bemöter och skapar en positiv dialog med kunder.

Målgrupp

Alla som på något sätt möter kunder i sitt dagliga arbete, internt eller extern.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer
Läs mer här

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden