Utbildning i facilitering och mötesledning - Advantum

Facilitering

Rollen som facilitator handlar om att vara den som står vid sidan av gruppens process och möjliggör att resultat nås eller knutar löses upp så att målet nås.

Facilitering är en påbyggnadsutbildning för dig som erfaren workshop- och mötesledare. Utbildningen ger verktyg och metoder för att processleda en grupp framåt i en tydlig process. Det kan vara ett möte som är både kreativt och skapande men det kan även vara ett mer reflekterande och analyserande möte.

Kursen är till stor del casebaserad och i olika situationer tränar du på att få energi i låsta lägen, att kunna vägleda framåt och att med en verktygslåda – där bland annat frågemetodiken är central – få en trygghet i att du kan hantera både lättare och svårare situationer i processledarrollen.

Utbildningens innehåll

 • Facilitering, att möjliggöra
 • Former och forum
 • Facilitering, en tydlig process i olika faser
 • Att vara ledaren i rummet
 • Att leda gruppens process
 • Gruppens eget liv och kraft
 • Synsätt och attityd som facilitator
 • Konsten att förhålla sig neutral till ämnet
 • Att ändra riktning och hantera det oväntade
 • Att hantera motsättningar och olika viljor
 • Visualisering – en del i verktygslådan
 • När processen kör fast
 • Att leda mot beslut
 • Frågemetodik – processledarens livlina
 • Träning och caseövningar i svåra situationer

 

Utbildningens mål

Att få konkreta verktyg och kunskaper hur man på bästa sätt leder en grupp framåt i dialog. Fokus ligger på det kommunikativa planet.

Målgrupp

Alla som i sin roll behöver leda möten där agendan inte är given utan utrymme för gruppens process finns.

Förkunskaper

Tidigare erfarenhet av att leda möten och workshops. Utbildningen Att leda workshops eller motsvarande önskvärt.

E-learning ingår

Från och med 1 augusti 2016 innehåller alla utbildningar i vårt öppna program en e-learning under 6 månader.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

Genom att använda detta formulär accepterar du att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter enligt vår policy.