Managers License

– skapa en trygg bas i ditt ledarskap

I det här programmet bygger du gradvis upp din kunskap och kompetens för att axla ett formellt chefsansvar. Programmet genomförs digitalt i tio steg – varannan vecka under fem månader – och certifieringen görs fysiskt i ett casebaserat upplägg med skådespelare och övningar samt test som ger dig din chefslicens. Ett Certifieringsprogram på 70 timmar totalt.

De tio första stegen görs digitalt via Zoom där du får faktapåbyggnad och möjlighet att diskutera och reflektera i grupp kring olika teman och dilemman. Mellan varje steg arbetar du i en lärgrupp där du löser uppgifter och reflekterar i teamet kring egna erfarenheter. Hemuppgifter och arbete i lärgrupper är en viktig del av att implementera kunskapen och du kan räkna med cirka 3 timmar mellan varje steg, som du behöver lägga in i planeringen.

Du har parallellt med det livesända programmet också en e-learning i Arbetsmiljö på ca 2,5 timme som du gör i egen takt för att få en förståelse för ditt chefsansvar vad gäller regelverket inom arbetsmiljöområdet. Som kurslitteratur ingår även den digitala boken ”Chefens 42 samtal” som är en praktisk handbok som du har kvar och kan använda för dina kommande samtal.

Efter de tio stegen träffas ni i gruppen live och gör en två-dagars certifiering. Här får du möjlighet att praktisera dina kunskaper och få feedback på ditt agerande, bygga nätverk och diskutera dilemman och utmaningar. Du kommer att träffa fiktiva ”medarbetare ”(skådespelare) som agerar i olika situationer och case. Du gör gruppövningar och en avslutande kunskapstest. Har du klarat alla moment får du ut ditt ”körkort” – din Managers License.

Datum

HT 22

Steg 1:  Rollen som chef 15 sep 09.00-12.00
Steg 2:  Att leda sig själv 28 sep 09.00-12.00
Steg 3:  Att få tiden att räcka till 14 okt 09.00-12.00
Steg 4:  Teamets effektivitet 25 okt 09.00-12.00
Steg 5:  Att coacha och vägleda 9 nov 09.00-12.00
Steg 6:  Feedback 24 nov 09.00-12.00
Steg 7:  Förändring 8 dec 09.00-12.00
Steg 8:  Årshjulet 12 jan 09.00-12.00
Steg 9:  Styra mot målen 26 jan 09.00-12.00
Steg 10:  Samtalen som motiverar 10 feb 09.00-12.00
Examenscase 21-22 feb 09.00-17.00

 


VT 23

Steg 1:  Rollen som chef 19 jan 09.00-12.00
Steg 2:  Att leda sig själv 31 jan 09.00-12.00
Steg 3:  Att få tiden att räcka till 16 feb 09.00-12.00
Steg 4:  Teamets effektivitet 6 mar 09.00-12.00
Steg 5:  Att coacha och vägleda 21 mar 09.00-12.00
Steg 6:  Feedback 3 apr 09.00-12.00
Steg 7:  Förändring 21 apr 09.00-12.00
Steg 8:  Årshjulet 5 maj 09.00-12.00
Steg 9:  Styra mot målen 15 maj 09.00-12.00
Steg 10:  Samtalen som motiverar 2 jun 09.00-12.00
Examenscase 13-14 jun 09.00-17.00

 


 

Utbildningens innehåll

 1. Rollen som chef
 • Vad är egentligen uppdraget?
 • Vad säger juridiken?
 • Hur kan du dela in din roll i olika fokusområden?
 • Var har du din lojalitet? Det dubbla representantskapets utmaningar
 • Vad krävs för att lyckas?
 1. Att leda sig själv
 • Först när du kan leda dig själv – kan du leda andra
 • Vad är viktigt att balansera?
 • Var finns verktygen i vardagen?
 • Hur skapar du en hållbar ledarfilosofi?
 1. Att få tiden att räcka till
 • Dygnet har bara så många timmar
 • Hitta balans och fokus
 • Att skilja mellan viktigt och bråttom
 • Att planera – och planera om
 • Att koppla prioriteringar och mål
 1. Teamets effektivitet
 • Att leda och utveckla team
 • Att hitta teamets potential
 • Att anpassa det egna ledarskapet
 • Teamets processer och behov av ledarskap
 1. Att coacha och vägleda
 • Konsten att få andra att växa
 • Det coachande ledarskapet – när är det rätt?
 • Metod för coachande samtal
 • Att skapa öppenhet och dialog med frågor
 1. Feedback
 • Feedback skapar trygghet
 • Konsten att ge tydlig och konstruktiv feedback
 • Feed forward – att skapa utveckling
 • Feedback i grupp ger starka team
 1. Förändring
 • Allt förändras – men vad är utmaningarna?
 • Att förstå psykologin och reaktionsmönster
 • Konsten att ta sig igenom en förändringsfas
 • Ditt ledarskap gör stor skillnad i varje fas
 1. Årshjulet
 • Att leda verksamheten – ditt årshjul
 • Din planeringshorisont – framförhållning
 • Att koppla strategier och operativt arbete
 • Att säkra ditt eget arbete under året
 1. Styra mot målen
 • Vilka mål är viktiga och relevanta?
 • Hur bryta ned och jobba med aktiv målstyrning
 • Kraften av personliga mål i teamet
 • Att se de egna målen och KPIer för att skapa resultat
 1. Samtalen som motiverar
 • Ledarskap är kommunikation
 • Att kommunicera i dagliga samtal
 • Struktur och form för samtal och möten
 • Att skapa tydliga och motiverande samtal

Examenscase – 2 dagar fysisk träff – casebaserad övning

Under två dagar tränar du och får feedback på hur du i olika dilemman och situationer agerar och upplevs i chefsrollen. Du agerar i samtal med dina ”medarbetare” och löser uppgifter även i grupper.

Efter de två dagarna har du fått feedback och självinsikt i olika situationer och har en förståelse för vad chefsrollen ställer för krav och hur du behöver agera i olika vanligt förekommande situationer.

När du tagit dig igenom de olika situationerna och klarat det avslutande kunskapsprovet har du klarat utbildningen och får ut ditt diplom.

Utbildningens mål

Att ge en bred grund i ledarrollen och fylla på med kunskaper och insikter om hur du agerar på ett tryggt och tydligt sätt som ledare.  Att ge en möjlighet att reflektera och utvecklas med andra över lite längre tid för att stärka egna ledarbeteenden likväl som att bygga ett nätverk för framtiden.

Målgrupp

För dig som är chef och som vill ta ett kliv vidare i din utveckling och få ett kvitto på att du har grunderna och verktygen som krävs i ledarrollen.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid.

Ingår i utbildningen: E-learning – ”Arbetsmiljö” – två delar

 • Lär dig grunderna
 • Situationer i vardagen

Läs mer och se ett intro här.

Den digitala boken Chefens 42 samtal ingår

I utbildningen ingår den digitala boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal.

En praktisk handbok som hjälper chefen att på fem – tio minuter förbereda sig och träna inför olika samtalssituationer. Samtal om missbruk, mobbning, kränkningar och med någon som luktar illa skapar vånda hos de flesta.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden