Managers License

– skapa en trygg bas i ditt ledarskap och få körkort i ledarrollen

I det här programmet bygger du gradvis upp din kunskap och kompetens för att axla ett formellt chefsansvar. Programmet genomförs digitalt i tio steg – varannan vecka under fem månader – och examen görs fysiskt i ett casebaserat upplägg med skådespelare och övningar samt test som ger dig din chefslicens. Ett Diplomeringsprogram på 80 timmar totalt.

De tio första stegen görs digitalt via Zoom där du får faktapåbyggnad och möjlighet att diskutera och reflektera i grupp kring olika teman och dilemman. Mellan varje steg arbetar du i en lärgrupp där du löser uppgifter och reflekterar i teamet kring egna erfarenheter. Hemuppgifter och arbete i lärgrupper är en viktig del av att implementera kunskapen och du kan räkna med cirka 3 timmar mellan varje steg, som du behöver lägga in i planeringen.

Du har parallellt med det livesända programmet också en e-learning i Arbetsmiljö på ca 2,5 timme som du gör i egen takt för att få en förståelse för ditt chefsansvar vad gäller regelverket inom arbetsmiljöområdet. Som kurslitteratur ingår även den digitala boken ”Chefens 42 samtal” som är en praktisk handbok som du har kvar och kan använda för dina kommande samtal.

Efter de tio stegen träffas ni i gruppen live och gör en två-dagars diplomering. Här får du möjlighet att praktisera dina kunskaper och få feedback på ditt agerande, bygga nätverk och diskutera dilemman och utmaningar. Du kommer att träffa fiktiva ”medarbetare ”(skådespelare) som agerar i olika situationer och case. Du gör gruppövningar och en avslutande kunskapstest. Har du klarat alla moment får du ut ditt ”körkort” – din Managers License.

Datum

VT 23

Steg 1:  Rollen som chef 16 feb 09.00-12.00
Steg 2:  Att leda sig själv 6 mar 09.00-12.00
Steg 3:  Att få tiden att räcka till 21 mar 09.00-12.00
Steg 4:  Teamets effektivitet 3 apr 09.00-12.00
Steg 5:  Att coacha och vägleda 21 apr 09.00-12.00
Steg 6:  Feedback 5 maj 09.00-12.00
Steg 7:  Förändring 15 maj 09.00-12.00
Steg 8:  Årshjulet 2 jun 09.00-12.00
Steg 9:  Styra mot målen 14 jun 09.00-12.00
Steg 10:  Samtalen som motiverar 20 jun 09.00-12.00
Examenscase 27-28 jun 09.00-17.00


HT 23

Steg 1:  Rollen som chef 15 sep 09.00-12.00
Steg 2:  Att leda sig själv 29 sep 09.00-12.00
Steg 3:  Att få tiden att räcka till 11 okt 09.00-12.00
Steg 4:  Teamets effektivitet 23 okt 09.00-12.00
Steg 5:  Att coacha och vägleda 7 nov 09.00-12.00
Steg 6:  Feedback 20 nov 09.00-12.00
Steg 7:  Förändring 8 dec 09.00-12.00
Steg 8:  Årshjulet 15 jan 09.00-12.00
Steg 9:  Styra mot målen 31 jan 09.00-12.00
Steg 10:  Samtalen som motiverar 16 feb 09.00-12.00
Examenscase 7-8 mar 09.00-17.00

 

Utbildningens innehåll

 1. Rollen som chef
 • Vad är egentligen uppdraget?
 • Vad säger juridiken?
 • Hur kan du dela in din roll i olika fokusområden? Och fördela din tid?
 • Var har du din lojalitet? Det dubbla representantskapets utmaningar
 • Vad krävs för att lyckas? Hur få tiden att räcka till och sätta gränser
 • Planeringshorisonter i chefsrollen
 1. Att leda sig själv
 • Först när du kan leda dig själv – kan du leda andra
 • Vad är viktigt att balansera?
 • Var finns verktygen i vardagen?
 • Hur skapar du en hållbar ledarfilosofi?
 • De olika perspektiven på hållbart ledarskap och ditt förhållningssätt
 • Mental styrka och motivation
 1. Att få tiden att räcka till
 • Dygnet har bara så många timmar
 • Hitta balans och fokus
 • Att skilja mellan viktigt och bråttom
 • Att planera – och planera om
 • Att koppla prioriteringar och mål
 • Delegering och tydlighet – skapar förutsättningar och utveckling
 1. Teamets effektivitet
 • Att leda och utveckla team
 • Att hitta teamets potential
 • Att anpassa det egna ledarskapet
 • Teamets utveckling och faser – hur leder du till nästa nivå av effektivitet?
 • Konsten att höra vem som behöver vad – och anpassa sitt ledarskap
 • Övergångsprocesser och teamets sätt att utvecklas – hur kan du snabba upp processerna?
 1. Att coacha och vägleda
 • Konsten att få andra att växa
 • Det coachande ledarskapet – när är det rätt? Olika sätt att coacha i vardagen
 • Metod för coachande samtal – GROW
 • Att skapa öppenhet och dialog och att hitta tydliga mål att coacha mot
 1. Feedback
 • Feedback skapar trygghet
 • Konsten att ge tydlig och konstruktiv feedback
 • Feed forward – att skapa utveckling
 • Feedback i grupp ger starka team
 • Kultur för feedback och lärande i grupp
 • Att be om egen feedback öppnar upp
 1. Förändring
 • Allt förändras – men vad är utmaningarna?
 • Tydlighet i kommunikation och målbild
 • Att leda förändring i stort och smått
 • Att förstå psykologin och reaktionsmönster
 • Konsten att ta sig igenom en förändringsfas
 • De fyra faserna i förändring – och reaktioner du kan mötas av
 • Ditt ledarskap gör stor skillnad i varje fas
 1. Årshjulet
 • Att leda verksamheten – ditt årshjul
 • Att koppla målstyrning med dagliga och månatliga aktiviteter
 • Din planeringshorisont – framförhållning
 • Att koppla strategier och operativt arbete
 • Att säkra ditt eget arbete under året
 1. Styra mot målen
 • Vilka mål är viktiga och relevanta?
 • Hur bryta ned och jobba med aktiv målstyrning
 • Kraften av personliga mål i teamet
 • Att se de egna målen och KPIer för att skapa resultat
 • OBM – en viktig nyckel för att leda i mål
 1. Samtalen som motiverar
 • Ledarskap är kommunikation
 • Självinsikt om egna kommunikationsmönster
 • Struktur och form för olika samtal
 • Att skapa tydliga och motiverande samtal
 • Samtal med flera och nycklar i dialog och mötesform

Examenscase – 2 dagar fysisk träff – casebaserad övning

Under två dagar tränar du och får feedback på hur du i olika dilemman och situationer agerar och upplevs i chefsrollen. Du agerar i samtal med dina ”medarbetare” och löser uppgifter även i grupper.

Efter de två dagarna har du fått feedback och självinsikt i olika situationer och har en förståelse för vad chefsrollen ställer för krav och hur du behöver agera i olika vanligt förekommande situationer.

När du tagit dig igenom de olika situationerna och klarat det avslutande kunskapsprovet har du klarat utbildningen och får ut ditt diplom.

Utbildningens mål

Att ge en bred grund i ledarrollen och fylla på med kunskaper och insikter om hur du agerar på ett tryggt och tydligt sätt som ledare.  Att ge en möjlighet att reflektera och utvecklas med andra över lite längre tid för att stärka egna ledarbeteenden likväl som att bygga ett nätverk för framtiden.

Målgrupp

För dig som är chef och som vill ta ett kliv vidare i din utveckling och få ett kvitto på att du har grunderna och verktygen som krävs i ledarrollen.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid.

Ingår i utbildningen: E-learning – ”Arbetsmiljö” – två delar

 • Lär dig grunderna
 • Situationer i vardagen

Läs mer och se ett intro här.

Den digitala boken Chefens 42 samtal ingår

I utbildningen ingår den digitala boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal.

En praktisk handbok som hjälper chefen att på fem – tio minuter förbereda sig och träna inför olika samtalssituationer. Samtal om missbruk, mobbning, kränkningar och med någon som luktar illa skapar vånda hos de flesta.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden