Utbildning i målstyrning och målstyrt ledarskap - Advantum Kompetens

Målstyrning för chefer

En tydlig målbild ger en snabbare väg framåt. Som ledare får du bättre förutsättningar att lyckas i ditt ledarskap om aktiv målstyrning är en del av din verktygslåda.

Under kursens gång tränar vi  praktiskt och casebaserat på att bryta ned och formulera tydliga mål– på grupp och individnivå. Att därtill hitta rätt nivå på hur utmanande målen är, att se att målen samverkar och inte motverkar och att ha tydliga rapport- och uppföljningsvägar är A och O. Stegvis och strukturerat arbetar vi igenom hela kedjan från att analysera strategier och formulera tydliga uppföljningsbara mål.

Utbildningens innehåll

  • Målstyrningsteori
  • Mål på flera nivåer
  • Gruppens och individens mål
  • Att få mål att samverka och inte motverka
  • KPIer och indikatorer
  • Konsten att målformulera – att skapa kopplingar mellan delmål, övergripande mål och vision
  • Uppföljning och återkoppling
  • Analys, mätning och korrigering av kursen – att sätta samman delarna

Utbildningens mål

Att få kunskaper och metoder för att arbeta med aktiv målstyrning

Målgrupp

Chefer och ledare med resultatansvar

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs. Utbildningen är utformad som en  workshop och egna strategidokument är del av arbetet.

E-learning ingår

Du har även tillgång till vår e-learning Målstyrning under fyra månader

Denna utbildning är lämplig att bygga på med:

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

Genom att använda detta formulär accepterar du att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter enligt vår policy.