Målstyrning för ledare

Under kursens gång tränar vi  praktiskt och casebaserat på att bryta ned och formulera tydliga mål– på grupp och individnivå. Att därtill hitta rätt nivå på hur utmanande målen är, att se att målen samverkar och inte motverkar och att ha tydliga rapport- och uppföljningsvägar är A och O. Stegvis och strukturerat arbetar vi igenom hela kedjan från att analysera strategier och formulera tydliga uppföljningsbara mål.

Utbildningens innehåll

 • Målstyrningsteori
 • Mål på flera nivåer
 • Gruppens och individens mål
 • Att få mål att samverka och inte motverka
 • KPIer och indikatorer
 • Konsten att målformulera – att skapa kopplingar mellan delmål, övergripande mål och vision
 • Uppföljning och återkoppling
 • Analys, mätning och korrigering av kursen – att sätta samman delarna

Utbildningens mål

Att få kunskaper och metoder för att arbeta med aktiv målstyrning

Målgrupp

Chefer och ledare med resultatansvar

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs. Utbildningen är utformad som en workshop och egna strategidokument är del av arbetet.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer

Läs mer här

Referenser från deltagare

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden