Konflikter och svåra samtal

Med verktyg för analys och individuella samtal blir du stärkt i att klara av även mer utmanande ledarsituationer.  Under kursens gång arbetar vi praktiskt med de olika typer av samtalssituationer där det inte alltid går att hitta en gemensam lösning och där det kan finnas starka känslor och stora konsekvenser för individen som exempelvis vid uppsägningar, samarbetsproblem m.m. Vi sätter fingret på vad som kan vara svårt i samtalen, för vem och varför man upplever det som svårt.

Är vi medvetna om våra egna tankemönster som kan lägga hinder i vägen är mycket vunnet. Nästa steg är att sätta en tydlig struktur för olika typer av svåra samtal som kan göra att det blir lättare att föra diskussion och aktiv dialog utan att riskera att tappa den röda tråden eller målet med samtalet.

Vår utbildning i konflikthantering och svåra samtal bygger på mycket övningar och träning samt olika verktyg för självinsikt. Materialet vilar på mångårig forskning och beprövade metoder från bl.a. Harvard och innehåller även utvalda delar från förtroendefullt samarbete.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Utbildningens innehåll

 • När och varför uppstår konflikter och intressemotsättningar?
 • Hur hanterar jag konflikter?
 • Ökad insikt om egna attityder och beteenden
 • Harvardmodellen en metod för både konflikter och förhandling
 • Att hantera sina egna reaktioner – och andras känslor
 • Chefens roll
 • Vikten av att ta tag i konflikterna på rätt sätt
 • Att hantera det svåra samtalet – för vem är det svårt?
 • Att förstå sin roll som samtalsledare och coach
 • Lär dig se och använda olika strukturer i olika samtal
 • Förberedelser inför samtalen
 • Vad ger arbetsrätten för vägledning och ramar?
 • Praktisk träning i olika typer av svåra samtal

Utbildningens mål

Att få ökad insikt kring konflikter och intressemotsättningar. Att få verktyg och metoder för att lösa konflikter och att kunna genomföra samtal med tydlig struktur och målbild.

Målgrupp

Utbildningen är riktad mot personer som har en formell chefsroll och där det kan behöva lösas upp konflikter eller genomföra svårare samtal.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs men önskvärt är att du har minst sex månaders chefserfarenhet och gärna grunder från utbildningen Ny som chef, Ledarskap för team och arbetsledare eller Coachande ledarskap.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer

Läs mer här

Referenser från deltagare

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden