FS – Förtroendefullt samarbete (med logi)

Ingen människa eller organisation når idag framgång på egen hand. För att lyckas måste man kunna förhandla och kommunicera på ett effektivt sätt.

FS/RC – Radical Collaboration  – Förtroendefullt Samarbete ger deltagare praktisk metodträning i att hantera intressemotsättningar och förhandla på ett konstruktivt sätt samtidigt som deltagaren utvecklar förmågan att hantera sig själv och andra när det hettar till. Utbildningen bygger på en välkänd förhandlingsteknik enligt Harvardmetoden och innehåller även utvalda delar från programmet The Human Element.

Kursen förtroendefullt samarbete bygger på en unik kombination av hårda och mjuka metoder. Den hårda delen grundar sig på den intressebaserade problemlösningen som bygger på mångårig forskning och beprövade metoder från Harvard och återfinns bl.a. i boken ”Vägen till Ja”. Övriga delar bygger på utvalda delar från programmet The Human Element, som är utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz.

Under de tre dagarna får du fördjupa dig i teorierna kring intressemotsättningar och konflikthantering genom en rad övningar, praktikfall, simuleringar, olika självskattningsverktyg och gruppdiskussioner.

Utbildningens innehåll

  • Kunskap om vad som skapar och stödjer vår förmåga att förebygga konflikter
  • Ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer
  • Förhandlingsteknik som bygger på metoder med bevisat resultat
  • Tillgång till en metod för både konflikter och svåra samtal att använda direkt
  • Praktisk träning i konflikthantering genom Harvardmodellen
  • En metod för förhandling för både interna och externa relationer
  • Självinsikt FIRO Element – B
  • En enkel metod att hantera dina känslor när du eller motparten ”hettar till”
  • Röd och grön zon – Konkurrens eller samarbetsinriktad organisationskultur?
  • Träning i tydlig kommunikation och aktivt lyssnande

Logi pris

Stockholm: 4 900 :- 

Bålstad: 4400:-

Max antal deltagare 12 st.

Utbildningens mål

Att få ökad självinsikt kring reaktionsmönster i konflikter och därmed möjlighet att medvetet agera konstruktivt. Att få en konkret metod för konflikthantering och förhandling.

Målgrupp

Förtroendefullt samarbete är ett utvecklingsprogram för alla som har en roll där motsättningar uppstår eller där man behöver kunna förhandla på ett effektivt sätt.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs.

E-learning ingår

Från och med 1 augusti 2016 innehåller alla utbildningar i vårt öppna program en e-learning under 6 månader.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden