Leda på distans

Verktygslåda för distansledarskap

Att arbeta på distans är idag allt vanligare. Vad gäller rent avtalsmässigt? Vad bör man som ledare tänka på för att få ett bra arbetssätt på distans? Hur får man kommunikationen tydlig och effektiv? Detta och många andra frågor tas upp under dagen

Under ledarskapsutbildningen får du praktiska verktyg för din vardag och du får konkreta tips och arbetsmetoder att använda på hemmaplan. Fokus ligger på specifika utmaningar i distansledarskapet och den extra tydliga kommunikation och uppföljning som blir viktig.  En del är att prata kring hur olika webbforum och telefonavstämningar kan göras tydligare och effektivare.

Utbildningens innehåll

 • Ledarrollen generellt och på distans
 • Spelregler för distansarbete
 • Det Europeiska ramavtalet för distansarbete
 • Vad bör vara tydligt och avtalat?
 • Policy och ramverk
 • Att vara tydlig i sin kommunikation – än viktigare på distans
 • Målstyrning och uppföljning på distans
 • Att lyssna in budskap och signaler
 • Tydlig feedback och återkoppling
 • Frågor och frågemetodik – påverkan och informationsinsamling
 • Konsten att använda telefon och webb
 • Träning i fiktivt case med webbforum ”på distans”

Utbildningens mål

Att få kunskaper och konkreta verktyg för att stärka sin egen ledarroll i distansledarskap.

Målgrupp

För dig som är formell chef på distans eller för dig som är projektledare som har en grupp som jobbar på distans.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer
Läs mer här

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden