Leda på distans

– verktygslåda för distansledarskap

Att arbeta på distans är idag allt vanligare. Vad bör man som ledare tänka på för att få ett bra arbetssätt på distans? Hur får man kommunikationen tydlig och effektiv? Detta och många andra frågor tas upp under dagen

Under ledarskapsutbildningen får du praktiska verktyg för din vardag och du får konkreta tips och arbetsmetoder att använda på hemmaplan. Fokus ligger på specifika utmaningar i distansledarskapet och den extra tydliga kommunikation och uppföljning som blir viktig.  En del är att prata kring hur olika webbforum och telefonavstämningar kan göras tydligare och effektivare.

Utbildningens innehåll

Att arbeta på distans

 • Utgå ifrån uppdraget/mål
 • Vad betyder distans?
 • Vad behöver vi säkerställa?
 • Vad är utmaningarna?

Ledarskap på distans

 • Framgångsrikt ledarskap
 • Vad är distansledarskap?
 • De kommunikativa utmaningarna
 • Att skapa tillit enligt fem ledarprinciper: att vara en förebild, visionär, utmanande, frigöra handlingskraft och att vara uppmuntrande

Teamets roll på distans

 • Ingår du i ett riktigt team? Eller pseudoteam?
 • Vad är teamets uppgift?
 • Vilket klimat är gynnsamt?
 • Hur utvecklar vi teamet på distans?

Självledarskap

 • Hur kan man skapa motivation över tid på distans
 • Mitt ansvar och mina medarbetares ansvar
 • Att skapa struktur och hållbarhet på distans över tid.

Enskilda samtal på distans

 • Konsten att vara tydlig
 • Feedback
 • Svårare samtal

Utbildningens mål

Att få kunskaper och konkreta verktyg för att stärka sin egen ledarroll i distansledarskap.

Målgrupp

För dig som är formell chef på distans eller för dig som är projektledare som har en grupp som jobbar på distans.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll.

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Möjlighet att gå de flesta utbildningar även på distans – Advantum Online.
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sina kunskaper och ger dig tips.
 • Nöjd-kund-garanti.
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1–5).
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål om du går i klassrum.
 • Personlig rådgivare ger dig personlig service och anpassade förslag.
 • Kompetensanalysen™ ger dig möjlighet att direkt se dina starka och svaga sidor i din roll.
 • I vissa utbildningar ingår även en extra e-kurs som mervärde och metod.

Före

 • Maximera lärandet™ metod för effektivt lärande – stärker lärandet i fyra månader.
 • Maximera lärandet™ finns även för chef för att stärka lärandet i hela processen.
 • Lärstilstestet ger dig insikter om ditt eget bästa sätt att lära.
 • Förenkäten ger ett nuläge av din kunskapsnivå för att mäta resultat.
 • Maxie. Digital coach stöttar hela vägen från mail och Lärportal till påminnelser via SMS.

Under

 • Små grupper med 8–16 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet.
 • Aktiv pedagogik med variation och anpassning till lärstilar – även när du deltar online.
 • Lärkartor® – ett unikt kursmaterial som sammanfattar alla lärpunkter på en enda sida.
 • Kursmaterial digitalt och även i fysisk form när du är på plats.

Efter

 • Lärportalen™ med allt material är öppen i tre månader för att stärka ditt lärande ytterligare.
 • En timmes support ingår under sex månader. Ställ frågorna via mail/telefon till din kursledare.
 • Om du går online och vill gå om utbildningen även fysiskt kan du göra det inom 12 månader.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden