Retorik & argumentationsteknik

Retorikutbildningen ger dig insikt och träning som gör att  du själv kan använda precis samma tekniker och få en helt annan kraft i nästa presentation.

Utbildningen fördjupar sig i retorikens nyckelbegrepp, de olika språkliga figurerna och hur argument byggs upp enligt Logos, Ethos och Pathos. Dagarna varvas med teori kopplade till exempel från verkligheten samt diskussioner i mindre grupper.

Under utbildningen går vi igenom retorikens grunder och jobbar med språk och stilfigurer. Vi lär av de stora retorikerna och talskrivarna för att skapa bärkraft och övertygelse i budskapet. Det är en upplevelse att höra de stora talarna, men en ännu större insikt att analysera strukturen i det som sägs och konstatera att redan de gamla grekerna förstod hur man skulle använda språk och tekniker för att påverka och beröra.

Fika, lunch, utbildningsmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Utbildningens innehåll

 • Retorikens grunder
 • Struktur och modellsynsätt för att forma budskap
 • Rätt disposition för rätt syfte
 • Strategiska budskap som stärker syftet
 • Formulering – en konstart i sig
 • Talskrivare och historiens retoriker – vad kan vi lära?
 • Text- och budskapsanalys
 • Argumentanalys – en bas för att skapa övertygelse
 • Olika sätt att bygga upp en argumentation
 • Att väga sina ord på guldvåg
 • Retoriska stilfigurer
 • Att använda manus och stöd
 • Att få budskapet att sitta kvar
 • Skapa gehör med olika verktyg
 • Skapande av egen text och budskap

Utbildningens mål

Att få kunskaper och verktyg för att bygga upp starka och övertygande budskap utifrån retorikens grunder.

Målgrupp

Alla som i sin yrkesroll har behov av att övertyga och kommunicera på ett tydligt sätt.

Förkunskaper

Grundkunskaper i ämnet motsvarande utbildningen Presentationsteknik är en fördel.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer

Läs mer här

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden