Kommunikation för tekniker

Undviker du ibland att driva frågor som egentligen är viktiga för dig men där du och andra inte riktigt pratar samma språk? Eller upplever du ibland motstånd eller brist på engagemang hos andra för det du vill uppnå för att de inte har samma förståelse som du? Vare sig det handlar om att driva projekt, ha en teknisk specialistroll, driva förändring eller leda team så är du beroende av samarbete med andra och att kunna påverka dem.

Den här utbildningen hjälper dig att förstå varför du ibland är framgångsrik och ibland mindre framgångsrik i dina försök att påverka de som inte har samma tekniska kompetens som du. Du får lära dig ett antal handfasta tekniker för att påverka andra på ett sätt de uppfattar som positivt och du lär dig hur du anpassar dina sätt att påverka efter vem det är du påverkar och situationen ni är i.

Den största delen av utbildningen består av praktiska övningar där du tränar och får feedback från kollegor och utbildningsledare. Till sist använder du allt du lärt dig för att planera och öva inför ett verkligt möte som du snart ska ha, där du behöver påverka andra för att uppnå något viktigt.

Kommunikation för tekniker utvecklades i sin ursprungsversion på Harvard University och kommunikationsmodellen är fortfarande en del av MBA-programmet på Harvard Business School. Det företagsanpassade programmet finns i ca 30 länder och över 300,000 personer i flera av världens största företag har gått igenom utbildningen.

Utbildningens innehåll

 • 360 analys med återkoppling– hur effektiv är jag som påverkare idag?
 • Ge och ta emot konstruktiv feedback
 • Fyra konkreta stilar för att påverka andra positivt
 • Sätta personliga mål för vilka tekniker du har störst behov av att utveckla
 • Övningar och rollspel som fokuserar på dina personliga utvecklingsmål
 • Så sätter du mål för att få bästa resultat när du vill påverka
 • Hur du bedömer situationer och relationer för att kunna påverka effektivt
 • Utveckla effektiva strategier för att påverka i möten och individuella samtal
 • Förbereda och öva inför ett viktigt möte du snart ska ha

Utbildningens mål

Målet med utbildningen Kommunikation för tekniker är att du ska uppnå dina mål genom att påverka andra effektivt och samtidigt stärka deras engagemang kring det som är viktigt för dig.

Målgrupp

Du som har någon form av teknisk yrkesroll där du är beroende av att påverka andra (utan samma tekniska kompetens) för att nå dina mål men saknar formella befogenheter att bestämma. Passa även för chefer i teknikroller som vill utveckla sin förmåga att skapa engagemang, resultatorientering och driva förändring i sina team.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs för denna utbildning.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer
Läs mer här

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden