Facilitering

Facilitering är en påbyggnadsutbildning för dig som erfaren workshop- och mötesledare. Utbildningen ger verktyg och metoder för att processleda en grupp framåt i en tydlig process. Det kan vara ett möte som är både kreativt och skapande men det kan även vara ett mer reflekterande och analyserande möte.

Kursen är till stor del casebaserad och i olika situationer tränar du på att få energi i låsta lägen, att kunna vägleda framåt och att med en verktygslåda – där bland annat frågemetodiken är central – få en trygghet i att du kan hantera både lättare och svårare situationer i processledarrollen.

Utbildningens innehåll

 • Facilitering, att möjliggöra
 • Former och forum
 • Facilitering, en tydlig process i olika faser
 • Att vara ledaren i rummet
 • Att leda gruppens process
 • Gruppens eget liv och kraft
 • Synsätt och attityd som facilitator
 • Konsten att förhålla sig neutral till ämnet
 • Att ändra riktning och hantera det oväntade
 • Att hantera motsättningar och olika viljor
 • Visualisering – en del i verktygslådan
 • När processen kör fast
 • Att leda mot beslut
 • Frågemetodik – processledarens livlina
 • Träning och caseövningar i svåra situationer

Utbildningens mål

Att få konkreta verktyg och kunskaper hur man på bästa sätt leder en grupp framåt i dialog. Fokus ligger på det kommunikativa planet.

Målgrupp

Alla som i sin roll behöver leda möten där agendan inte är given utan utrymme för gruppens process finns.

Förkunskaper

Tidigare erfarenhet av att leda möten och workshops. Utbildningen Att leda workshops eller motsvarande önskvärt.

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Möjlighet att gå de flesta utbildningar även på distans – Advantum Online.
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sina kunskaper och ger dig tips.
 • Nöjd-kund-garanti.
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1–5).
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål om du går i klassrum.
 • Personlig rådgivare ger dig personlig service och anpassade förslag.
 • Kompetensanalysen™ ger dig möjlighet att direkt se dina starka och svaga sidor i din roll.
 • I vissa utbildningar ingår även en extra e-kurs som mervärde och metod.

Före

 • Maximera lärandet™ metod för effektivt lärande – stärker lärandet i fyra månader.
 • Maximera lärandet™ finns även för chef för att stärka lärandet i hela processen.
 • Lärstilstestet ger dig insikter om ditt eget bästa sätt att lära.
 • Förenkäten ger ett nuläge av din kunskapsnivå för att mäta resultat.
 • Maxie. Digital coach stöttar hela vägen från mail och Lärportal till påminnelser via SMS.

Under

 • Små grupper med 8–16 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet.
 • Aktiv pedagogik med variation och anpassning till lärstilar – även när du deltar online.
 • Lärkartor® – ett unikt kursmaterial som sammanfattar alla lärpunkter på en enda sida.
 • Kursmaterial digitalt och även i fysisk form när du är på plats.

Efter

 • Lärportalen™ med allt material är öppen i tre månader för att stärka ditt lärande ytterligare.
 • En timmes support ingår under sex månader. Ställ frågorna via mail/telefon till din kursledare.
 • Om du går online och vill gå om utbildningen även fysiskt kan du göra det inom 12 månader.

Referenser från deltagare

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden