Att leda workshops

I ett formellt möte finns det ofta en färdig agenda och ett antal punkter att avhandla. I en workshop är upplägget snarast det motsatta. En workshop är ett möte som har stora inslag av kreativitet och skapande. En grupp ska gemensamt få fram en idé, en produkt ett resultat eller en tanke. För det krävs både struktur och kreativitet. Och ett tydligt syfte som styr metodval och upplägg.

Kursen att leda workshops är casebaserad och övningarna fokuserar på olika kreativa metoder för hur man på bästa sätt lägger upp en workshop. Teorier kring såväl Cafémetodik, och Open Space finns med som grund och byggs på med olika verktyg för skapande, summering, beslutsfattande och visualisering. Med Lärkartan® som komplement till övrigt kursmaterial skapas också en tydlig process från början till slut för planering och genomförande av workshop.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Utbildningens innehåll

 • En workshop, ett kreativt och skapande möte
 • Målet och syftet styr metod och upplägg
 • Facilitering en tydlig process i olika steg
 • Att nå resultat och styra mot målet
 • Att leda gruppens process
 • Konsten att förhålla sig neutral till ämnet
 • Det skapande rummet – möblering för olika syften
 • Att ändra riktning och hantera det oväntade
 • Det kreativa kräver tydlig struktur
 • Att hantera motsättningar och olika viljor
 • Visualisering – konsten att summera och se samma bild
 • Beslutsfattande, att komma i mål och fatta beslut
 • Tänkande hattar och väggkartor
 • Cafémetodik och Open Space
 • Frågemetodik – processledarens livlina
 • Mötesteknik

Utbildningens mål

Att få konkreta kunskaper och en praktisk verktygslåda för att leda kreativa processer och möten.

Målgrupp

Alla som i sin yrkesroll behöver utveckla sin förmåga att leda workshops.

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Möjlighet att gå de flesta utbildningar även på distans – Advantum Online.
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sina kunskaper och ger dig tips.
 • Nöjd-kund-garanti.
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1–5).
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål om du går i klassrum.
 • Personlig rådgivare ger dig personlig service och anpassade förslag.
 • Kompetensanalysen™ ger dig möjlighet att direkt se dina starka och svaga sidor i din roll.
 • I vissa utbildningar ingår även en extra e-kurs som mervärde och metod.

Före

 • Maximera lärandet™ metod för effektivt lärande – stärker lärandet i fyra månader.
 • Maximera lärandet™ finns även för chef för att stärka lärandet i hela processen.
 • Lärstilstestet ger dig insikter om ditt eget bästa sätt att lära.
 • Förenkäten ger ett nuläge av din kunskapsnivå för att mäta resultat.
 • Maxie. Digital coach stöttar hela vägen från mail och Lärportal till påminnelser via SMS.

Under

 • Små grupper med 8–16 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet.
 • Aktiv pedagogik med variation och anpassning till lärstilar – även när du deltar online.
 • Lärkartor® – ett unikt kursmaterial som sammanfattar alla lärpunkter på en enda sida.
 • Kursmaterial digitalt och även i fysisk form när du är på plats.

Efter

 • Lärportalen™ med allt material är öppen i tre månader för att stärka ditt lärande ytterligare.
 • En timmes support ingår under sex månader. Ställ frågorna via mail/telefon till din kursledare.
 • Om du går online och vill gå om utbildningen även fysiskt kan du göra det inom 12 månader.

Referenser från deltagare

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden