Att leda workshops

I ett formellt möte finns det ofta en färdig agenda och ett antal punkter att avhandla. I en workshop är upplägget snarast det motsatta. En workshop är ett möte som har stora inslag av kreativitet och skapande. En grupp ska gemensamt få fram en idé, en produkt ett resultat eller en tanke. För det krävs både struktur och kreativitet. Och ett tydligt syfte som styr metodval och upplägg.

Kursen att leda workshops är casebaserad och övningarna fokuserar på olika kreativa metoder för hur man på bästa sätt lägger upp en workshop. Teorier kring såväl Cafémetodik, och Open Space finns med som grund och byggs på med olika verktyg för skapande, summering, beslutsfattande och visualisering. Med Lärkartan® som komplement till övrigt kursmaterial skapas också en tydlig process från början till slut för planering och genomförande av workshop.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Utbildningens innehåll

 • En workshop, ett kreativt och skapande möte
 • Målet och syftet styr metod och upplägg
 • Facilitering en tydlig process i olika steg
 • Att nå resultat och styra mot målet
 • Att leda gruppens process
 • Konsten att förhålla sig neutral till ämnet
 • Det skapande rummet – möblering för olika syften
 • Att ändra riktning och hantera det oväntade
 • Det kreativa kräver tydlig struktur
 • Att hantera motsättningar och olika viljor
 • Visualisering – konsten att summera och se samma bild
 • Beslutsfattande, att komma i mål och fatta beslut
 • Tänkande hattar och väggkartor
 • Cafémetodik och Open Space
 • Frågemetodik – processledarens livlina
 • Mötesteknik

Utbildningens mål

Att få konkreta kunskaper och en praktisk verktygslåda för att leda kreativa processer och möten.

Målgrupp

Alla som i sin yrkesroll behöver utveckla sin förmåga att leda workshops.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer

Läs mer här

Referenser från deltagare

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden