Uppsägningar – pga arbetsbrist och personliga skäl

På den här kursen lär du dig allt du behöver veta om uppsägningar såväl på grund av arbetsbrist som av personliga skäl. Tillvägagångssättet skiljer sig väsentligt åt beroende på om uppsägningen är på grund av t.ex. en omorganisation eller den anställdes bristande prestationer eller annat beteende. Vi går vi igenom hur uppsägningen ska förberedas och genomföras vid arbetsbrist (fackliga förhandlingar, turordningsregler m.m.) och vid personliga skäl (olika skäl för uppsägning, varning, förbättringsplan m.m.). Vi talar också om i vilka situationer det kan vara lämpligt att istället för uppsägning träffa en överenskommelse. Vad bör en sådan innehålla och hur ska man lyckas att nå dit?

Utbildningens innehåll

Utbildningens mål

Att ge deltagarna verktyg för att genomföra en uppsägning samt att nå ett så bra avslut som möjligt.

Målgrupp

HR och chefer

Förkunskaper

Kursledare

Jenny Hellberg är advokat och partner på Elmzell Advokatbyrå som är Sveriges största advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt och HR-juridik. Hennes arbete som advokat innebär i det dagliga att hjälpa svenska och utländska arbetsgivare att hantera arbetsrättsliga frågor från ”hiring till firing” och allt däremellan.

Jenny har närmare 20 års erfarenhet av arbetsrätt och är en erkänt uppskattad föreläsare med lång erfarenhet av att hålla kurser och företagsinterna utbildningar.  Vid sina kurser förklarar Jenny de komplexa arbetsrättsliga frågorna på ett levande och lättföreståligt sätt och hur dessa ska hanteras i praktiken.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

  • Två utbildningar i en – e-learning ingår
  • Digital Coach Maxie
  • Maximera lärandet™
  • Personlig support
  • Plus mycket mer
Läs mer här

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden