Uppsägningar – pga arbetsbrist och personliga skäl

På den här kursen lär du dig allt du behöver veta om uppsägningar såväl på grund av arbetsbrist som av personliga skäl. Tillvägagångssättet skiljer sig väsentligt åt beroende på om uppsägningen är på grund av t.ex. en omorganisation eller den anställdes bristande prestationer eller annat beteende. Vi går igenom hur uppsägningen ska förberedas och genomföras vid arbetsbrist (fackliga förhandlingar, turordningsregler m.m.) och vid personliga skäl (olika skäl för uppsägning, varning, förbättringsplan m.m.). Vi talar också om i vilka situationer det kan vara lämpligt att istället för uppsägning träffa en överenskommelse. Vad bör en sådan innehålla och hur ska man lyckas att nå dit?

Utbildningens innehåll

Uppsägningar på grund av arbetsbrist

 • På vilka sätt kan en anställning avslutas?
 • När är det arbetsbrist respektive personliga skäl med mera.
 • Påkallande och genomförande av fackliga förhandlingar.
 • När ska de anställda informeras och hur?
 • Omplacering och turordning.
 • Vad gäller under uppsägningstiden?
 • Praktiska exempel och diskussion.

 

Uppsägningar av personliga skäl

 • Vilka åtgärder måste arbetsgivaren vidta innan det kan bli aktuellt med uppsägning av personliga skäl?
 • När ska varning utdelas?
 • Vad gäller särskilt kring bristande prestationer?
 • Vad gäller kring en så kallad plan för förbättring av arbetsprestation?
 • Genomgång av andra skäl som kan utgöra saklig grund för uppsägning; till exempel illojalitet, brott, sjukdom, alkohol- och droger med mera.
 • Hur går man tillväga för att träffa en överenskommelse? Konkreta råd och praktiska tips.

Utbildningens mål

Att ge deltagarna verktyg för att genomföra en uppsägning samt att nå ett så bra avslut som möjligt.

Målgrupp

HR-ansvarig, HR-specialist, personalchef, chef eller du som arbetar med företagets arbetsrättsliga frågor och behöver fördjupa dina kunskaper.

Kursledare

Jenny Hellberg är advokat och partner på Elmzell Advokatbyrå som är Sveriges största advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt och HR-juridik. Hennes arbete som advokat innebär i det dagliga att hjälpa svenska och utländska arbetsgivare att hantera arbetsrättsliga frågor från ”hiring till firing” och allt däremellan.

Jenny har närmare 20 års erfarenhet av arbetsrätt och är en erkänt uppskattad föreläsare med lång erfarenhet av att hålla kurser och företagsinterna utbildningar.  Vid sina kurser förklarar Jenny de komplexa arbetsrättsliga frågorna på ett levande och lättföreståligt sätt och hur dessa ska hanteras i praktiken.

Allt detta ingår

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sin kunskap och tips
 • Nöjd-kund-garanti
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1-5)
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål


Under

 • Grupper med upp till 20 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet
 • Teoripass varvas med genomgång av relevanta rättsfall från verkligheten
 • Kursmaterial både digitalt och tryckt
 • Bonus! Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal

Efter

 • Intyg

Bonus!

Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal.

En praktisk handbok som hjälper chefen att på fem – tio minuter förbereda sig och träna inför olika samtalssituationer. Samtal om missbruk, mobbning, kränkningar och med någon som luktar illa skapar vånda hos de flesta.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden