Talent Management:
Vad ställer generation Z för krav på din organisation?

De nya generationerna har stor påverkan på våra arbetsplatser. Såväl generation Y som generation Z har vitt skilda värderingar och krav på arbetsgivaren jämfört med tidigare generationer. Det ställer nya krav på dagens arbetsgivare. Dessutom pågår det ett intensivt krig om de bästa talangerna på arbetsmarknaden. Därför frågar sig många: Måste man anpassa sig till de nya värderingarna, och i så fall, hur?

I den här utbildningen utforskar vi just detta. Vad står de nya generationerna för, och på vilka sätt behöver våra organisationer förändras för att möta och dra maximal nytta av generation Y och Z? Vi kommer gå igenom såväl nya organisationsformer, typ av ledarskap, målstyrning, kompetensutveckling och alla övriga nyckelprocesser som behöver ses över om man vill vara en attraktiv arbetsgivare även i framtiden.

Under kursens gång kommer vi dela med oss av både teori och praktik, och du kommer få såväl modeller, verktyg och praktiska tips med dig hem.

Boka-tidigt-rabatt: 1 000 SEK vid anmälan senast den  15/4 2020. Rabatten gäller endast nya bokningar och kan ej kombineras med andra rabatter. Uppge koden 15/4 vid bokning.

Missade du webbinariet?

Se kursledaren Maria Orling som ger en kort introduktion till våra utbildningar inom Talent Management och vikten av att tänka helhet kring rekrytering och utveckling av talanger.

Utbildningens innehåll

 • Vad händer i vår omvärld och måste vi anpassa oss?
 • Hur ser framtidens organisation ut?
 • Generation Y och Z – de syftesdrivna generationerna med andra förväntningar på sina arbetsplatser?
 • Nya arbetssätt och synsätt på arbete – vad behöver vi ta höjd för?
 • Från Performance Management till Performance Development
 • Framtidens lärande – vad har Youtubegenerationen för lärstil?
 • Skapa engagemang hos de nya generationerna-  yttre och inre drivkrafter för motiverade unga medarbetare
 • Vad är viktiga nyckelfaktorer för att attrahera och rekrytera?
 • Gör din egen nulägesanalys – ”Hur Y- och Z – anpassad är min organisationskultur?”

Utbildningens mål

Förståelse för de omvärldstrender som driver dagens organisationsförändringar samt hur du kan anpassa din organisation i konkurrensen om de bästa talangerna. Få insikt om hur väl din organisation är anpassad för de yngre generationernas nya värderingar och krav på arbetsgivare samt att få insikter och konkreta tips för att utveckla din arbetsplats förmåga i att bli bättre på att attrahera, utveckla och engagera de nya generationerna.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till ledningsgrupper, chefer, personal inom HR, HR chefer, verksamhetsutvecklare med flera

Kursledare

Maria Orling, Stardust Consulting, är en mycket erfaren projektledare med  10 års erfarenhet av olika aspekter av Talent Management såsom Performance Management, kompetensutveckling, kompetensförsörjning, kompetensstrategier samt modernt lärande. Som konsult har Maria sitt huvudfokus på att hjälpa företag koppla affärsmål och strategier till kompetenshantering och målstyrning.

Maria har drivit en rad projekt på bl. a Ericsson, OMX, Stockholmsbörsen, ORC Software, och Electrolux inom talent management.

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sin kunskap och tips
 • Nöjd-kund-garanti
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1-5)
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål


Under

 • Grupper med upp 20 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet
 • Korta teoripass varvas med övningar
 • Kursmaterial både digitalt och tryckt
 • Bonus! Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal

Efter

 • Intyg

 

Bonus!

Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal.

En praktisk handbok som hjälper chefen att på fem – tio minuter förbereda sig och träna inför olika samtalssituationer. Samtal om missbruk, mobbning, kränkningar och med någon som luktar illa skapar vånda hos de flesta.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden