Svåra frågor inom arbetsrätten

Många frågor inom arbetsrätten är komplicerade och därför svåra att hantera i praktiken.  Med avstamp i de viktigaste lagarna och reglerna inom arbetsrätten fokuserar denna kurs på några särskilt kluriga och aktuella frågor.  Vi går igenom vad som gäller juridiskt och hur dessa frågor ska hanteras i praktiken.  Teori blandas med praktiska övningar och rättsfall från arbetsdomstolen.

Utbildningens innehåll

 • Lojalitet – vilka rättigheter respektive skyldigheter har arbetstagaren mot arbetsgivaren?
 • Diskriminering (t.ex. trakasserier och sexuella trakasserier) – hur mycket ska en anställd tåla? När blir arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder? Vilka åtgärder? Om det är arbetsgivaren som diskriminerar, hur kan den anställde agera?
 • Sociala medier – vad får man skriva och hur får man agera på internet och sociala medier?
 • Samarbetssvårigheter – utredningsansvar för arbetsgivaren. Svårigheter att utreda samarbetssvårigheter? Skyldighet för arbetsgivaren att utreda? Hur väl dokumenterade samarbetssvårigheter krävs för att kunna säga upp en arbetstagare? Eventuella risker och konsekvenser vid underlåtenhet att utreda samarbetssvårigheter
 • Sjukdom och korttidsfrånvaro inklusive missbruksproblem– när en anställd är sjuk. Vilka åtgärder ska arbetsgivaren vidta? Hur ska arbetsgivaren kunna visa fusk vid sjukfrånvaro?
 • Tvist om arbetsskyldighet – Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – var går gränsen för de olika begreppen och vad utgör ramen för bedömningen? Inte sällan blir det konflikt mellan arbetsgivarens arbetsledningsrätt och arbetstagarens eventuella arbetsskyldighet.
 • Kvittning – vad gäller? När kan en arbetsgivare kvitta en fordran som arbetsgivaren har mot arbetstagaren? Vilka regler gäller och var går gränsen mellan en giltig kvittning och en ogiltig?
 • Arbetstagarens frånträdande av anställning – när anses en arbetstagare ha frånträtt sin anställning?
 • Avslutande av anställning När kan arbetsgivaren anses ha grund för att avsluta en anställning till följd av t.ex. misskötsamhet

Utbildningens mål

Syftet med denna utbildning är att du som deltagare skall få de praktiska verktygen att kunna hantera de svåra frågorna inom arbetsrätten.

Målgrupp

HR och chefer med personalansvar

Kursledare

Louise D’Oliwa är advokat och innehavare av advokatbyrån D’Oliwa. Louise arbetar främst med arbetsrätt och kommersiell hyresjuridik och företräder såväl privatpersoner som företag och organisationer. Louise engageras löpande som föreläsare och utbildare inom juridik och leder årligen utbildningar inom arbetsrätt för personalchefer, vd mfl. Louise är även verksam som seminarieledare vid Stockholms Universitet.

Allt detta ingår

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sin kunskap och tips
 • Nöjd-kund-garanti
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1-5)
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål


Under

 • Grupper med upp till 20 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet
 • Korta teoripass varvas med relevanta rättsfall från verkligheten
 • Kursmaterial både digitalt och tryckt
 • Bonus! Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal

Efter

 • Intyg

Bonus!

Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal.

En praktisk handbok som hjälper chefen att på fem – tio minuter förbereda sig och träna inför olika samtalssituationer. Samtal om missbruk, mobbning, kränkningar och med någon som luktar illa skapar vånda hos de flesta.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden