Strategisk kompetensutveckling

Att kontinuerligt utveckla kompetens är en överlevnadsfaktor i alla organisationer. Att få kompetensutvecklingen att gå i samklang med verksamhetens behov blir allt viktigare i dagens föränderliga värld.

Utbildningen i Strategisk kompetensutveckling ger konkreta metoder och verktyg för att få ett mer strategiskt perspektiv och att få processer att samverka till en större helhet.

Kompetensförsörjning för organisationens behov

Att se kompetensutvecklingen som ett nav i verksamheten är utgångspunkten under utbildningen. Själva definitionen av kompetens och kompetensbegrepp är central och utgångspunkten under utbildningen är standarden SIS och dess definitioner.

Case och övningar leder till konkreta verktyg som kan appliceras på hemmaplan för att gradvis kunna implementera ett tydligare arbetssätt och få den egna organisationen att gå mer i takt med sina egna behov och arbeta mer effektivt med verksamhetens kompetensförsörjning.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Utbildningens innehåll

 • Strategiskt perspektiv på kompetensutveckling
 • Definitioner och begrepp
 • Standarder och ISO kopplat till kompetensutveckling
 • Kompetenspolicy, ett viktigt dokument som lägger grunden
 • Verksamhetens och HR:s processer och hur de sammankopplas under året
 • Kompetensnavet; en modell för strategiskt arbete med kompetensfrågor
 • Att omvandla strategier till tydliga kompetensbehov
 • Att beskriva kompetens så att den går att värdera
 • Skalsystem och beskrivningar av kompetensnivåer
 • Att utvärdera och bedöma kompetens kräver tydliga exempel
 • Utvecklingssamtal och kompetenssamtal – en påbyggnad av de samtal vi har
 • Nyckeltal och mätbarhet
 • Att styra kompetens mot tydliga mål
 • Möjligheter till analys och styrning av nyckeltal
 • Arbetsverktyg för framtida analyser och scenarior
 • Att få konkreta verktyg och kunskaper för att kunna arbeta strategiskt och målstyrt med kompetensutveckling på ett effektivt sätt.
 • Att gå från att ha kurser i fokus till att ha behov och lösningar i fokus i ett bredare perspektiv som skapar större möjligheter till att stötta affären.
 • Analys och sammanställning av data – med eller utan IT-stöd

Utbildningens mål

Att få konkreta verktyg och kunskaper för att kunna arbeta strategiskt med kompetensutveckling.

Målgrupp

HR-ansvariga, utbildningsansvariga, personalchefer, projektledare och specialister inom HR.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper men någon förståelse för och erfarenhet av kompetensutvecklingsarbete i en organisation är en fördel.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer

Läs mer här

Referenser från deltagare

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden