Psykosocial arbetsmiljö

En högaktuell utbildning för dig som är chef, skyddsombud eller arbetar inom HR.

De psykosociala frågorna upptar idag en allt större del av arbetsmiljöarbetet ute i företag och organisationer. Andelen sjukskrivningar med sociala eller organisatoriska orsaker har ökat med över 70 % de senaste fem åren. Som följd skärpte Arbetsmiljöverket per den 31:a mars 2016 riktlinjerna inom området som bland annat omfattar arbetsbelastning, stress, återhämtning, tydliga förväntningar, konflikter och mobbning. Därmed ökar ansvaret för chefer, arbetsledare och fackliga företrädare att inte bara hantera problematiken när den uppstår utan också att arbeta målinriktat, förebyggande och hälsofrämjande.

Utbildningens innehåll

 • Vad är psykosocial arbetsmiljö?
 • Vilka lagar och regler inom arbetsmiljöområdet samverkar?
 • Chefens och skyddsombudens roll, ansvar och samverkan
 • Förebyggande arbete inom det psykosociala området
 • Att identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
 • Hur förändringsarbete påverkar individ, grupp och organisation

Utbildningens mål

Öka kunskapen kring psykosocial arbetsmiljö och ge verktyg för att både arbeta förebyggande men också att på ett ansvarsfullt och betryggande sätt kunna hantera eventuella händelser rörande det psykosociala.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare med personalansvar, arbetsmiljösamordnare, HR-ansvariga, VD med flera.

Förkunskaper

Kursledare

Milla Jonsson har arbetat i många år som utbildare och konsult inom området arbetsmiljö och arbetsrätt. I dag driver hon Oakfield Consulting vars fokus ligger på att utveckla företagsstrategier samt vägleda och stötta företags i frågor som är kopplat till arbetsmiljö och arbetsrätt.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer
Läs mer här

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden