Målstyrning för HR

Med HR som navet i en verksamhet blir målstyrning en av grundbultarna. Som HR-ansvarig får du bättre förutsättningar att lyckas i ditt arbete om aktiv målstyrning är en del av din verktygslåda.

Effektivt HR-arbete, strategiskt såväl som ur det dagliga operativa perspektivet, handlar mycket om att sätta, förmedla, förankra och följa upp verksamhetskritiska mål. Dessutom har HR en utbildande roll med ansvaret att få andra funktioner och personer inom en organisation att utveckla sin förmåga att styra mot uppsatta mål.

Som HR-ansvarig får du bättre förutsättningar att lyckas i ditt arbete om aktiv målstyrning är en del av din verktygslåda. Vi utgår ifrån ett övergripande verksamhets- och affärsnära perspektivet med fokus på HR:s roll i att driva en organisation mot visionen samt de lång- och kortsiktiga målen.

Vi tränar praktiskt och casebaserat i två dagar på att både bryta ned och formulera tydliga mål och målbilder – på grupp och individnivå. Att därtill hitta rätt nivå på hur utmanande målen är, att se att målen samverkar och inte motverkar och att ha tydliga rapport- och uppföljningsvägar är A och O. Stegvis och strukturerat arbetar vi igenom hela kedjan från att sätta mål till att kommunicera, förankra, styra och följa upp dem med en tydlig analys.

Utbildningens innehåll

 • Konsten att målformulera – att skapa kopplingar mellan delmål, övergripande mål och vision
 • Målstyrningsteori
 • Mål på flera nivåer
 • Gruppens och individens mål
 • Att få mål att samverka och inte motverka
 • OBM (Organizational Behavior Management) och psykologin bakom våra beteenden
 • Konsekvensstyrning – hur styra mot målen i praktiken
 • Motivation och motivationsfaktorer
 • Förankring, in försäljning och kommunikation
 • Uppföljning och återkoppling
 • Analys, mätning och korrigering av kursen – att sätta samman delarna

Utbildningens mål

Att få kunskaper och metoder för att arbeta med tydliga, verksamhetskritiska mål och effektiv målstyrning i HR-rollen.

Målgrupp

HR-ansvariga som har behov av att arbeta mer strukturerat med målstyrning – strategiskt såväl som i den operativa vardagen.

Förkunskaper

Erfarenhet av HR-arbete är en grundförutsättning och gärna i en ledande funktion.

E-learning ingår

Från och med 1 augusti 2016 innehåller alla utbildningar i vårt öppna program en e-learning under 6 månader.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden