Lönekartläggning i praktiken

Att arbeta seriöst med likabehandling av lön är ett sätt att stärka sitt varumärke, bli tydligare i sitt ledarskap, öka lönsamheten samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Dessutom har alla arbetsgivare en skyldighet att göra lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Du kommer att lära dig hur reglerna kring lönekartläggning är uppbyggda, hur du gör en kartläggning, analys och handlingsplan samt hur du ska dokumentera för att uppfylla lagens krav.

Utbildningens innehåll

 • Diskrimineringslagen i korthet
 • Aktiva åtgärder
 • Arbeta i samverkan
 • Lönekartläggning steg för steg
 • Lönepolitik och praxis
 • Lika arbeten
 • Arbetsvärdering
 • Likvärdiga arbeten
 • Högre värderade, lägre lönesatta arbeten
 • Analys
 • Dokumentation

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du ska känna dig tryggare i ditt arbete med lönekartläggning samt få med dig praktisk kompetens att kunna omsätta i handling i din egen verksamhet.

Målgrupp

HR-chefer, HR-specialister, fackligt förtroendevalda och chefer som står i beredskap att genomföra lönekartläggning för första gången eller vill friska upp sina gamla kunskaper.

Kursledare

Malin Ung har en bred erfarenhet av att utbilda och arbeta med kompetens- och personalfrågor i olika företag och branscher i mer än 20 år. Hon har även arbetat med kvalitets- och verksamhetsutveckling samt IT-stöd för HR under flera år. Malin är utbildad personalstrateg, drivs av affärsmannaskap och utveckling samt har ett processorienterat arbetssätt. De senaste åren har Malin utbildat över 700 chefer och medarbetare!

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sin kunskap och tips
 • Nöjd-kund-garanti
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1-5)
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål


Under

 • Grupper med upp 16 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet
 • Korta teoripass varvas med övningar
 • Kursmaterial både digitalt och tryckt
 • Bonus! Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal

Efter

 • Intyg

Bonus!

Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal.

En praktisk handbok som hjälper chefen att på fem – tio minuter förbereda sig och träna inför olika samtalssituationer. Samtal om missbruk, mobbning, kränkningar och med någon som luktar illa skapar vånda hos de flesta.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden