Kränkande särbehandling

Som arbetsgivare är du ansvarig för att arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling och trakasserier.

Kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen är en av de största riskfaktorerna för att utveckla psykisk ohälsa. Det visar en ny studie från Länsförsäkringar, som genomförts bland både chefer och medarbetare i Sverige. Att arbeta dels förebyggande men även effektivt om en situation uppstår är en god investering.

Arbetstagare med personalansvar, chefer och arbetsledare, ska ha kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. De ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga att kränkande särbehandling uppstår. Man ska ha rutiner för och kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Det ska vara tydligt till vem man ska vända sig till vid kränkande särbehandling.

 

Utbildningens innehåll

 • De rättsliga perspektiven. Vilka lagar och regler bör vi beakta?
 • Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter
 • Vad är en kränkning (definition), i juridisk mening?
 • Vad är definitionen av diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.
 • Hur ska arbetsgivaren praktiskt hantera en situation när en medarbetare blivit trakasserad eller mobbad och vad kan du själv göra som medarbetare?
 • När tar man in en extern utredare

Utbildningens mål

 • Du lär dig hur du på bästa sätt kan arbetat förebyggande för att förhindra kränkande särbehandling samt hur du professionellt och pedagogiskt kan hantera situationen om det skulle inträffa en kränkning.
 • Kunskap om lagar och regler som gäller ditt ansvar som arbetsgivare/chef
 • Insikt om hur du på bästa sätt arbetar förebyggande för att förhindra att kränkande särbehandling uppstår
 • Kunskap om hur du professionellt och pedagogiskt hanterar situationer som trots allt kan inträffa
 • Konkreta och praktiska verktyg att använda i vardagen i form av t.ex. mallar och checklistor

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef, HR-ansvarig, arbetsmiljöombud eller fackligt ombud.

Kursledare

Milla Jonsson har arbetat i många år som utbildare och konsult inom området arbetsmiljö och arbetsrätt. I dag driver hon Oakfield Consulting vars fokus ligger på att utveckla företagsstrategier samt vägleda och stötta företags i frågor som är kopplat till arbetsmiljö och arbetsrätt.

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sin kunskap och tips
 • Nöjd-kund-garanti
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1-5)
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål


Under

 • Grupper med upp 16 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet
 • Korta teoripass varvas med övningar och case från verkligheten
 • Kursmaterial både digitalt och tryckt. Checklistor och AFS:ar tar du med dig

Efter

 • Intyg

Bonus!

Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal.

En praktisk handbok som hjälper chefen att på fem – tio minuter förbereda sig och träna inför olika samtalssituationer. Samtal om missbruk, mobbning, kränkningar och med någon som luktar illa skapar vånda hos de flesta.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden