Konsultativt arbetssätt för HR - Advantum Kompetens

Konsultativt arbetssätt för HR

Att arbeta konsultativt är nyckeln i många roller i dag. Det handlar både om ett konkret arbetssätt men också om ett förhållningssätt i sitt arbete utifrån den egna specialistkompetensen.

Det finns olika grader på skalan i ett konsultativt arbetssätt. En stor del av arbetssättet handlar om att just hitta var på skalan man bör befinna sig i vilken arbetsuppgift eller vid vilken frågeställning.

Dagarna börjar med en insikt kring de olika rollerna inom det konsultativa arbetssättet, och hur olika arbetsuppgifter kan kräva olika mått av konsultativt arbetssätt visavi service och leverans.

Vi fortsätter med att tydliggöra de nio stegen i den konsultativa processen och koppla dessa till deltagarnas egen vardag. Processen kan se olika ut beroende på roll och uppdrag, men de olika stegen och faserna finns där även om det konsultativa uppdraget är slutfört på någon timme eller om det varar under avsevärt längre tid.

Utbildningen är till stor del casebaserad med olika övningsmoment kring den konsultativa rollen.

Utbildningens innehåll

 • Den konsultativa rollens fyra fält
 • Ett rådgivande eller servicegivande förhållningssätt
 • Reaktiv eller proaktiv
 • Olika arbetsuppgifter och mål kräver olika nivå av konsultativ förmåga
 • Vikten av tydliga mål och målstyrning
 • Den konsultativa processen i nio faser
 • Framgångsfaktorer och fallgropar i varje fas
 • Att se motpartens situation och behov
 • Verktyg i den konsultativa processen
 • Konsten att ställa de rätta frågorna
 • Att tolka de svar som ges – en framgångsfaktor
 • Att hitta en kundnära lösning och förstå motpartens möjligheter
 • Att bemöta och hantera invändningar
 • Att sälja in en idé handlar om att bevisa värdet
 • Retorikens grunder skapar tydlighet och enkelhet i lösningar och argument
 • Att ge positiva insikter och skapa utveckling

Utbildningens mål

Att skapa insikter och färdigheter kring hur man vägleder och rådger utifrån den egna specialistkompetensen så att motparten känner ett stort värde av kontakten.

Målgrupp

HR-ansvariga, interna HR-konsulter, business partners eller andra HR-relaterade roller där det är viktigt att rådge och vägleda utifrån egen specialistkompetens

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs men någon form av grunder i organisationskunskap och ledarteori är en fördel.

E-learning ingår

Från och med 1 augusti 2016 innehåller alla utbildningar i vårt öppna program en e-learning under 6 månader.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

Genom att använda detta formulär accepterar du att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter enligt vår policy.