Kompetensutvecklarens verktygslåda

En praktisk och anpassad utbildning för kompetensutvecklare. Vi ger verktygen och arbetssätten som leder till starkare målstyrning av utbildningsaktiviteter och bättre möjligheter att följa upp och se både beteendeförändringar och pengamässiga resultat.

Som Komptensutvecklare bygger du på och förfinar dina verktyg, arbetssätt och synsätt på hur du skapar resultat.

Vi arbetar med många praktiska och jordnära exempel och du får som del av utbildningen formelsamlingen som innehåller det mesta du behöver som kompetensutvecklare.

Utbildningens innehåll

  • Kompetens och ordlistan – Begrepp definitioner ger grunden för att jobba vidare
  • En utbildning är en aktivitet. Ett lärande är en process. Hur stärker vi processen?
  • Psykologin i lärandet – en viktig faktor för att planera för att nå målen
  • Att sätta lärmål. Grunda och djupa – det är verben det handlar om
  • Ett djupt lärmål kräver tid och förstärkare. Hur ser metod och planering ut?
  • Olika typer av lärmål, analys och konkreta casediskussioner
  • Att hitta mätmetoder som kopplar till lärmålen
  • Verktygslådan i konkret tillämpning- Före-Under-Efter
  • Egen handlingsplan

Utbildningens mål

Att få kunskaper och metoder för att arbeta med tydliga aktiviteter och verktyg i vardagen för att målstyra utvecklingsinsatser.

 Målgrupp

Kompetensutvecklingsansvariga, HR-ansvariga , Projektledare för kompetensprojekt

Förkunskaper

Vissa grunder och erfarenheter av praktisk arbete med kompetensutveckling i organisationer en fördel.

E-learning ingår

Från och med 1 augusti 2016 innehåller alla utbildningar i vårt öppna program en e-learning under 6 månader.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden