HR-analys och nyckeltal för HR

Digitaliseringen av HR och möjligheten till HR-analys skapar potential för organisationer att bättre förstå och ta kloka beslut kring sin viktigaste resurs, nämligen medarbetarna.

Utbildningens innehåll

Under dagen fokuserar vi på hur HR kan använda data för att fatta bättre, mer faktabaserade beslut. Hur kan man med hjälp av HR-analys identifiera utmaningar och göra riktade insatser?

Kursens innehåll:

  • Vad är HR-analys och hur kan det skapa värde i din organisation?
  • Relevanta nyckeltal för HR
  • Hur gör man HR-rapportering mer insiktsgivande?
  • Hur skapar man bättre beslutsunderlag till ledningen?
  • Hur tar man steget från HR-rapportering till prediktiv analys?
  • Hur ser framtidens HR-avdelning ut och vilka kompetenser krävs?

Under dagen blandar vi teori med praktiska övningar. Vi räknar på t ex personalomsättning och diskuterar olika case och best practice.

Att få en förståelse för vad HR-analys är och hur det kan addera värde för organisationen. Inspirera HR att arbeta mer datadrivet och faktabaserat. HR sitter på en guldgruva med data, kursen hjälper dig att börja omvandla data till insikter.

Utbildningens mål

Att få en förståelse för vad HR-analys är och hur det kan addera värde för organisationen. Inspirera HR att arbeta mer datadrivet och faktabaserat. HR sitter på en guldgruva med data, kursen hjälper dig att börja omvandla data till insikter.

Målgrupp

Främst HR-chef, HRBP, HR specialister

Kursledare

Elin Malmström och Catrine Augustsson har grundat HR-analys bolaget PeopleAnalytics som är en systemleverantör av HR-analys. De har stor erfarenhet av att jobba inom HR, både som generalister och specialister och med både operativa och strategiska frågor. Båda har en stor förkärlek för siffror, statistik och analys och brinner för att hjälpa HR bli mer datadrivna och fatta faktabaserade beslut istället för att gå på magkänsla.

Bonus!

Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal.

En praktisk handbok som hjälper chefen att på fem – tio minuter förbereda sig och träna inför olika samtalssituationer. Samtal om missbruk, mobbning, kränkningar och med någon som luktar illa skapar vånda hos de flesta.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden