Diskrimineringsfrågor i praktiken

Under denna utbildning går kursledaren advokat Louise D’Oliwa igenom vilka lagar och regler som aktualiseras vid diskrimineringsfrågor samt hur de skall tolkas. Deltagarna kommer få ta del av de senaste och viktigaste domarna inom diskrimineringsområdet. Föreläsningen varvas med praktiska exempel och diskussionsfrågor som deltagarna får arbeta med under dagen.

Boka-tidigt-rabatt: 1 000 SEK vid anmälan senast den  13/3 2020. Rabatten gäller endast nya bokningar och kan ej kombineras med andra rabatter. Uppge koden 13/3 vid bokning.

Utbildningens innehåll

Förmiddag

 • Arbetsrättens grundstenar
 • Diskrimineringslagens syfte
 • De olika förbuden mot diskriminering
 • Aktiva åtgärder
 • Nya krav på lönekartläggning
 • Nya krav på jämförelse mellan kvinnor och män avseende löneskillnader
 • Sanktioner vid brott mot diskrimineringslagen
 • Krav på språk och klädsel

Eftermiddag

 • Domar från Arbetsdomstolen
  • Tandläkare med engångsärmar – AD 2017 nr 65
  • Nekad utbildning till följd av fetma – AD 2018 nr 11
  • Sysselsättningskrav – indirekt diskriminering – AD 2018 42
  • Handhälsning – AD 2018 nr 19 och AD 2018 nr 51
  • Påstådd våldtäkt – B 11119-17

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att deltagarna skall få en gedigen kunskapsgrund vad gäller diskriminering och verktyg för att kunna hantera diskrimineringsfrågor i praktiken, om de skulle uppkomma.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som arbetar med arbetsrätt och/eller diskrimineringsfrågor exempelvis HR-ansvarig, personalchef, förhandlingschef med flera.

Kursledare

Louise D’Oliwa är advokat och innehavare av advokatbyrån D’Oliwa. Louise arbetar främst med arbetsrätt och kommersiell hyresjuridik och företräder såväl privatpersoner som företag och organisationer. Louise engageras löpande som föreläsare och utbildare inom juridik och leder årligen utbildningar inom arbetsrätt för personalchefer, vd mfl. Louise är även verksam som seminarieledare vid Stockholms Universitet.

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sin kunskap och tips
 • Nöjd-kund-garanti
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1-5)
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål


Under

 • Grupper med upp 20 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet
 • Korta teoripass varvas med övningar
 • Kursmaterial både digitalt och tryckt
 • Bonus! Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal

Efter

 • Intyg

Bonus!

Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal.

En praktisk handbok som hjälper chefen att på fem – tio minuter förbereda sig och träna inför olika samtalssituationer. Samtal om missbruk, mobbning, kränkningar och med någon som luktar illa skapar vånda hos de flesta.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden