Crash course HR för icke-HR

I mindre och växande organisationer kommer behovet av professionellt HR arbete oftast före organisationen är mogen att anställa en HR chef på heltid. Då är det vanligt att någon annan i organisationen, som inte har någon gedigen HR bakgrund, får ta ansvar för HR frågorna och implementera HR processer i verksamheten.

Du lär dig grunderna inom de viktigaste HR områdena för att skapa en attraktiv arbetsplats med hållbart ledarskap där medarbetarna trivs, presterar bra och är delaktiga i att utveckla verksamheten. Kursen innehåller också processer, verktyg och metoder för att du på ett professionellt sätt ska kunna implementera HR arbetet vidare i den egna organisationen och vara ett stöd för övriga linjechefer.

Den här utbildningen är för organisationer som prioriterar HR, ledarskap och som aktivt arbetar med att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. På riktigt.

 

Utbildningens innehåll

HR & Ledarskap

 • HR:s roll i verksamheten/kopplat till affär & resultat
 • Personalansvar, arbetsgivarens vs linjechefens roll
 • Bygg hållbart ledarskap
  • Implementera organisationens värderingar
  • Skapa tillit & förtroende
  • Kommunicera tydligt och enkelt
  • Beteendestyrt ledarskap

Arbetsrätt

 • Anställningsförhållandet; skyldigheter, kontrakt mm
 • Arbetstid, semester och andra ledighetsregler
 • Diskriminering och likabehandling
 • Informera och förhandla med facket
 • Förebygg och hantera misskötsel
 • Vad behöver dokumenteras i personalhandbok o policyer
 • Att avsluta anställning pga arbetsbrist eller personliga skäl

Arbetsmiljö & kultur

 • Organisation och roller, vem ansvarar för vad
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete; undersök, riskbedöm, åtgärda och kontrollera:
  • Den fysiska arbetsmiljön
  • Kultur och arbetsklimat, den psykosociala arbetsmiljön
 • Förebygg och hantera stressrelaterad ohälsa
 • Skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö:
  • Hälsosam arbetsbelastning
  • Förebygg konflikter, kränkningar och mobbning

Employer branding & rekrytering

 • Bygg och vårda ditt arbetsgivarvarumärke externt och internt
 • Medarbetarerbjudande eller EVP, Employer Value Proposition
 • Professionell rekryteringsprocess steg för steg
 • Kompetensbaserad behovsanalys och kravprofil
 • Intervjuteknik och träning med beteendeinriktade frågor

Utbildningens mål

Att ge deltagarna grundläggande kunskaper inom de viktigaste HR områdena inklusive processer, verktyg och metoder för att kunna implementera HR arbetet vidare i den egna organisationen.

Målgrupp

Du som har fått eller kommer att få ansvar för HR området, ev vid sidan om ditt ordinarie ansvarsområde, och behöver en kick-start för att snabbt komma igång med arbetet. Du kan vara nytillträdd HR för en mindre organisation, ekonomichef, CFO, COO eller annan befattning som ansvarar för HR frågorna

Kursledare

Malin Ung har en bred erfarenhet av att utbilda och arbeta med kompetens- och personalfrågor i olika företag och branscher i mer än 20 år. Hon har även arbetat med kvalitets- och verksamhetsutveckling samt IT-stöd för HR under flera år. Malin är utbildad personalstrateg, drivs av affärsmannaskap och utveckling samt har ett processorienterat arbetssätt. De senaste åren har Malin utbildat över 700 chefer och medarbetare!

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sin kunskap och tips
 • Nöjd-kund-garanti
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1-5)
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål


Under

 • Grupper med upp 16 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet
 • Teoripass varvas med övningar
 • Kursmaterial både digitalt och tryckt samt checklistor
 • Bonus! Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal

Efter

 • Intyg

Bonus!

Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal.

En praktisk handbok som hjälper chefen att på fem – tio minuter förbereda sig och träna inför olika samtalssituationer. Samtal om missbruk, mobbning, kränkningar och med någon som luktar illa skapar vånda hos de flesta.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden