Arbetsrättsliga utmaningar

Får en anställd surfa på arbetstid?

När kan du som arbetsgivare säga upp en anställd som inte presterar? Hur skyddar du verksamheten mot konkurrens från tidigare anställda?

Många områden inom svensk arbetsrätt är komplicerade och därför svåra att tillämpa i praktiken. Vi fokuserar på att hjälpa deltagarna undvika problematiska situationer och fallgropar samt praktiskt tillämpa arbetsrätten på ett korrekt sätt. Innehållet utgår från de frågeställningar som föreläsarna i rollen som advokater dagligen hanterar och där det ofta finns brister i arbetsgivarens arbetsrättsliga kompetens. Vi går också igenom hur du ska hantera och agera i kniviga förhandlingar med fackliga motparter och anställdas ombud i samband med olika typer av tvister.

 

Utbildningens innehåll

 • Diskriminering vid rekrytering
 • Bristande prestation
 • Tvåmånadersregeln
 • Omplacering och uppsägning
 • Strategier vid Förhandlingar med fackliga motparter och andra ombud
 • Anställda och sociala medier
 • Begränsningar efter anställningens upphörande

Deltagarna får gärna lyfta ytterligare frågor till seminariet och om de kan vara intressanta för övriga deltagare kommer de att tas upp. Frågorna mailas på förhand till Helene Weberyd på Advantum Kompetens

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att deltagarna ska lära sig att göra rätt i dessa utvalda frågeställningar. Tillsammans kommer vi att diskutera praktiska problem som deltagarna kan ställas inför i det dagliga arbetet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är HR-ansvarig, personalchef, chef med personalansvar eller till alla som arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Kursledare

Petter Wenehult, advokat på Elmzell Advokatbyrå som är Sveriges största advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt och HR-juridik. Hans arbetar dagligen med arbetsrättsliga ärenden som exempelvis upprättande av avtal, stöd i samband med omorganisationer och verksamhetsövergångar, externa utredningar och arbetstvister.

Petter anlitas även ofta som föreläsare och har undervisat juriststudenter på Stockholms Universitet i arbetsrätt.

 

Jenny Hellberg är advokat och partner på Elmzell Advokatbyrå som är Sveriges största advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt och HR-juridik.

Jenny har närmare 20 års erfarenhet av arbetsrätt och är en erkänt uppskattad föreläsare med lång erfarenhet av att hålla kurser och företagsinterna utbildningar.  Vid sina kurser förklarar Jenny de komplexa arbetsrättsliga frågorna på ett levande och lättföreståligt sätt och hur dessa ska hanteras i praktiken.

Allt detta ingår

Allt detta ingår

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sin kunskap och tips
 • Nöjd-kund-garanti
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1-5)
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål

Under

 • Grupper med upp till 20 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet
 • Teoripass varvas med genomgång av relevanta rättsfall från verkligheten
 • Kursmaterial både digitalt och tryckt

Efter

 • Intyg

Bonus!

Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal.

En praktisk handbok som hjälper chefen att på fem – tio minuter förbereda sig och träna inför olika samtalssituationer. Samtal om missbruk, mobbning, kränkningar och med någon som luktar illa skapar vånda hos de flesta.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden