Arbetsrätt för vd

Att ha personalansvar är inte det enklaste. Att dessutom veta vad som gäller när anställda inte presterar, missköter sig eller när ni behöver omorganisera och säga upp anställda på grund av arbetsbrist är ännu  svårare

Du som chef i egenskap av vd ska naturligtvis inte behöva veta alla detaljer kring dessa frågor men grundläggande kunskap är ett måste i kontakter/diskussioner med anställda, fackförbund, HR och andra.

Kursledaren Jenny Hellberg från Elmzell Advokatbyrå har lång erfarenhet av att ge arbetsrättslig rådgivning till chefer och att hålla utbildningar i arbetsrätt med fokus på de frågor som ni ställs inför i det verkliga livet. Utöver en genomgång av den grundläggande arbetsrätten ger hon exempel på och konkreta tips om hur dessa utmaningar ska hanteras i praktiken när det handlar om regler som rör att anställa, under pågående anställning och vid avslut av anställning.

 

Utbildningens innehåll

Vid anställning

 • anställningsformer
 • begränsningar vid anställning
 • diskriminering

Under anställning

 • anställningsvillkor och förmåner
 • semester och andra ledigheter
 • arbetsmiljö
 • hur anställda som inte presterar eller missköter sig ska hanteras
 • när och hur fackliga förhandlingar ska genomföras
 • sjukdom och rehabilitering

Avslutande av anställning

 • omorganisationer och förändringar av verksamheten med uppsägningar på grund av arbetsbrist
 • uppsägningar av personliga skäl
 • överenskommelser om anställningens upphörande – hur/på vilka villkor träffas dessa

Utbildningens mål

Målet är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om reglerna som rör att anställa, rättigheter och skyldigheter under pågående anställning samt hur en anställning kan avslutas.

Målgrupp

VD

Kursledare

Jenny Hellberg är advokat och partner på Elmzell Advokatbyrå som är Sveriges största advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt och HR-juridik.

Jenny har närmare 20 års erfarenhet av arbetsrätt och är en erkänt uppskattad föreläsare med lång erfarenhet av att hålla kurser och företagsinterna utbildningar.  Vid sina kurser förklarar Jenny de komplexa arbetsrättsliga frågorna på ett levande och lättföreståligt sätt och hur dessa ska hanteras i praktiken.

Allt detta ingår

Under

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sin kunskap och tips
 • Nöjd-kund-garanti
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1-5)
 • Lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål
 • Grupper med upp till 20 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet
 • Teoripass varvas med övningar
 • Kursmaterial både digitalt och tryckt

Efter

 • Intyg

Bonus!

Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal.

En praktisk handbok som hjälper chefen att på fem – tio minuter förbereda sig och träna inför olika samtalssituationer. Samtal om missbruk, mobbning, kränkningar och med någon som luktar illa skapar vånda hos de flesta.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden