Arbetsrätt för chefer

Som chef eller arbetsledare har du ett arbetsmiljöansvar och du måste ha god kunskap i arbetsmiljö. Det är viktigt att känna till lagar och regler men också att kunna stimulera och skapa ett bra arbetsklimat.

Under utbildningen uppmärksammas arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön utifrån både sociala, fysiska som psykiska arbetsförhållanden. I och med den så kallade Krokomdomen och Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) kommer alla tre benen att avhandlas.

Vi går även igenom i detalj de regler som hanterar s.k. uppgiftsfördelning och under vilka förutsättningar som ansvar som följer med att en medarbetare har en anställning.

Utbildningens innehåll

 • Vad är arbetsmiljö?
 • Lagar och regler inom arbetsmiljöområdet
 • Systematisk arbetsmiljö
 • Undersökning och riskbedömning
 • Ansvar och delegering
 • Att identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
 • Kränkande särbehandling, mobbning och konflikter
 • Rehabilitering

Utbildningens mål

Du lär dig hur arbetsmiljöarbetet i ett tjänsteföretag ska gå till i praktiken, vad du som chef har för ansvar och hur du ska arbeta för att främja hälsa och undvika ohälsa.

Målgrupp

HR och chefer

Förkunskaper

Kursledare

Milla Jonsson har arbetat i många år som utbildare och konsult inom området arbetsmiljö och arbetsrätt. I dag driver hon Oakfield Consulting vars fokus ligger på att utveckla företagsstrategier samt vägleda och stötta företags i frågor som är kopplat till arbetsmiljö och arbetsrätt.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer
Läs mer här

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden