Arbetsmiljö för skyddsombud

Som skydds-/arbetsmiljöombud måste du ha goda kunskaper i arbetsmiljö. Under utbildningen lär du dig de grundläggande kunskaperna du behöver som skyddsombud eller arbetsmiljöombud i ett tjänsteföretag.

Arbetsmiljö för skyddsombud i tjänsteföretag är en utbildning där du lär dig bl a hur arbetsmiljöarbetet i ett tjänsteföretag ska gå till i praktiken, vad din roll innebär och hur samverkan genomförs på bästa sätt. I tjänsteföretag är den psykosociala arbetsmiljön i fokus och vi går igenom vilka faktorer som ökar förutsättningarna för en välmående och frisk arbetsplats.

Utbildningens innehåll

 • Vad är arbetsmiljö?
 • Lagar och regler
 • Skyddsombudets befogenheter
 • Samverkan med arbetsgivaren
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Undersökning och riskbedömning
 • Att identifiera risker och arbeta förebyggande
 • Kränkande särbehandling, mobbning och konflikter
 • Rehabilitering

Utbildningens mål

Att ge dig som skydds-/arbetsmiljöombud grundläggande kunskaper så du kan representera dina medarbetare inom området och i samverkan med dig chef bidra till god arbetsmiljö på företaget.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till skyddsombud, arbetsmiljöombud och andra intresserade.

Förkunskaper

Kursledare

Milla Jonsson har arbetat i många år som utbildare och konsult inom området arbetsmiljö och arbetsrätt. I dag driver hon Oakfield Consulting vars fokus ligger på att utveckla företagsstrategier samt vägleda och stötta företags i frågor som är kopplat till arbetsmiljö och arbetsrätt.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer
Läs mer här

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden