Arbetsmiljö för skyddsombud

Som skydds-/arbetsmiljöombud måste du ha goda kunskaper i arbetsmiljö. Under utbildningen lär du dig de grundläggande kunskaperna du behöver som skyddsombud eller arbetsmiljöombud i ett tjänsteföretag.

Arbetsmiljö för skyddsombud i tjänsteföretag är en utbildning där du lär dig bl a hur arbetsmiljöarbetet i ett tjänsteföretag ska gå till i praktiken, vad din roll innebär och hur samverkan genomförs på bästa sätt. I tjänsteföretag är den psykosociala arbetsmiljön i fokus och vi går igenom vilka faktorer som ökar förutsättningarna för en välmående och frisk arbetsplats.

Utbildningens innehåll

 • Vad är arbetsmiljö?
 • Lagar och regler
 • Skyddsombudets befogenheter
 • Samverkan med arbetsgivaren
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Undersökning och riskbedömning
 • Att identifiera risker och arbeta förebyggande
 • Kränkande särbehandling, mobbning och konflikter
 • Rehabilitering

Utbildningens mål

Att ge dig som skydds-/arbetsmiljöombud grundläggande kunskaper så du kan representera dina medarbetare inom området och i samverkan med dig chef bidra till god arbetsmiljö på företaget.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till skyddsombud, arbetsmiljöombud och andra intresserade.

Förkunskaper

Kursledare

Milla Jonsson har arbetat i många år som utbildare och konsult inom området arbetsmiljö och arbetsrätt. I dag driver hon Oakfield Consulting vars fokus ligger på att utveckla företagsstrategier samt vägleda och stötta företags i frågor som är kopplat till arbetsmiljö och arbetsrätt.

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sin kunskap och tips
 • Nöjd-kund-garanti
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1-5)
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål


Under

 • Grupper med upp 16 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet
 • Korta teoripass varvas med övningar och case från verkligheten
 • Kursmaterial både digitalt och tryckt. Checklistor och AFS:ar tar du med dig

Efter

 • Intyg

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden