Arbetsmiljö för skyddsombud

Som skydds-/arbetsmiljöombud måste du ha goda kunskaper i arbetsmiljö. Under utbildningen lär du dig de grundläggande kunskaperna du behöver som skyddsombud eller arbetsmiljöombud i ett tjänsteföretag.

Arbetsmiljö för skyddsombud i tjänsteföretag är en utbildning där du lär dig bl a hur arbetsmiljöarbetet i ett tjänsteföretag ska gå till i praktiken, vad din roll innebär och hur samverkan genomförs på bästa sätt. I tjänsteföretag är den psykosociala arbetsmiljön i fokus och vi går igenom vilka faktorer som ökar förutsättningarna för en välmående och frisk arbetsplats.

Utbildningens innehåll

 • Vad är arbetsmiljö?
 • Lagar och regler
 • Skyddsombudets befogenheter
 • Samverkan med arbetsgivaren
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Undersökning och riskbedömning
 • Att identifiera risker och arbeta förebyggande
 • Kränkande särbehandling, mobbning och konflikter
 • Rehabilitering

Utbildningens mål

Att ge dig som skydds-/arbetsmiljöombud grundläggande kunskaper så du kan representera dina medarbetare inom området och i samverkan med dig chef bidra till god arbetsmiljö på företaget.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till skyddsombud, arbetsmiljöombud och andra intresserade.

Kursledare

Milla Jonsson har arbetat i många år som utbildare och konsult inom området arbetsmiljö och arbetsrätt. I dag driver hon Oakfield Consulting vars fokus ligger på att utveckla företagsstrategier samt vägleda och stötta företags i frågor som är kopplat till arbetsmiljö och arbetsrätt.

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sin kunskap och tips
 • Nöjd-kund-garanti
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1-5)
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål


Under

 • Grupper med upp 16 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet
 • Korta teoripass varvas med övningar och case från verkligheten
 • Kursmaterial både digitalt och tryckt. Checklistor och AFS:ar tar du med dig
 • Bonus! Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal

Efter

 • Intyg

Bonus!

Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal.

En praktisk handbok som hjälper chefen att på fem – tio minuter förbereda sig och träna inför olika samtalssituationer. Samtal om missbruk, mobbning, kränkningar och med någon som luktar illa skapar vånda hos de flesta.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden