Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

När en sjuk arbetstagare inte kan fullgöra sina skyldigheter i anställningsavtalet aktualiseras arbetsgivarens långtgående rehabiliteringsansvar.

Louise D’Oliwa, advokat på Advokatbyrån D´Oliwa utbildar deltagarna i vad som gäller kring arbetsgivarens ansvar vid sjukdom och rehabilitering utifrån i arbetsrättens grunder. Viktiga frågor som tas upp är bl.a. vilka olika åtgärder arbetsgivaren är skyldig att vidta, om arbetstagarens förstärkta anställningsskydd och när en anställning kan avslutas efter fullgjort rehabiliteringsansvar. Sedan den 1 februari 2020 gäller en ny lag om rehabiliteringskoordinering vilken berörs under utbildningen. Den nya lagen reglerar att Regionen ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till eller inträde i arbetslivet. Under kursen diskuteras vad den här nya lagen och övriga regler innebär för dig som arbetsgivare. Deltagarna få ta del av de senaste och viktigaste domarna inom rehabiliteringsområdet. Föreläsningen varvas med praktiska exempel och diskussionsfrågor som deltagarna får arbeta med under dagen.

 

Utbildningens innehåll

Förmiddag

 • Arbetsrättens grunder
 • Parterna i ett anställningsförhållande
 • Anställningsformer
 • Anställning av personal
 • Rehabilitering
 • Rehabiliteringskedjan
 • Sjuklön
 • Plan för återgång i arbetet
 • Ny lag från 1/2 2020 om rehabiliteringskoordinering

Eftermiddag

 • När en anställd inte kan vara kvar – uppsägning och avskedande
 • Det förstärkta anställningsskyddet vid sjukdom
 • Rehabilitering en del av arbetsmiljön
 • Företagshälsovård
 • Domar från Arbetsdomstolen
  • AD 2014 nr 82
  • AD 2014 nr 41
  • AD 2014 nr 26
  • AD 2013 nr 65
  • AD 2012 nr 51
  • AD 2011 nr 41

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att deltagarna skall få praktisk information och handfasta råd kring hur arbetsgivaren skall hantera sjukdom och frånvaro på arbetsplatsen.

Utbildningen ger 5,5 aktualitetstimmar för dig som är medlem i SRF och SRF lön.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med arbetsrätt och rehabiliteringsärenden, exempelvis HR-ansvarig, personalchef med flera.

Kursledare

Louise D’Oliwa, advokat, Advokatbyrån D’Oliwa

Louise D’Oliwa är advokat och innehavare av advokatbyrån D’Oliwa. Louise arbetar främst med arbetsrätt och kommersiell hyresjuridik och företräder såväl privatpersoner som företag och organisationer. Louise engageras löpande som föreläsare och utbildare inom juridik och leder årligen utbildningar inom arbetsrätt för personalchefer, vd mfl. Louise är även verksam som seminarieledare vid Stockholms Universitet.

Allt detta ingår

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sin kunskap och tips
 • Nöjd-kund-garanti
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1-5)
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål


Under

 • Teoripass varvas med genomgång av relevanta rättsfall från verkligheten
 • Kursmaterial både digitalt och tryckt.

Efter

 • Utbildningen ger 5,5 aktualitetstimmar för dig som är medlem i SRF och SRF lön.
 • Intyg på genomförd utbildning

Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal

Bonus!

Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal.

En praktisk handbok som hjälper chefen att på fem – tio minuter förbereda sig och träna inför olika samtalssituationer. Samtal om missbruk, mobbning, kränkningar och med någon som luktar illa skapar vånda hos de flesta.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden