Svensk arbetsrätt på engelska

Arbetar du med HR-frågor kopplade till Sverige och behöver lära dig mer om svensk arbetsrätt? Eller arbetar du i Sverige med HR-frågor i ett internationellt sammanhang och behöver kunna förklara den svenska arbetsrätten på engelska?

Advantum HR och Elmzell Advokatbyrå, medlem i Ius laboris, välkomnar dig till en halvdagskurs på engelska där du får en översikt över arbetsrätten i Sverige; reglerna som gäller från ”hiring to firing” och mycket däremellan.

Utbildningens innehåll

Introduktion
Kort om den svenska modellen och vilka lagar som styr arbetsrätten i Sverige

Rekrytering
Anställningsformer, anställningsavtal, begränsningar vid anställning

Anställningsvillkor
Arbetstid, uppsägningstid, semester, konkurrensklausuler m.m.

Anställningsförmåner
Pensionsförmåner, försäkringar och andra förmåner etc.

Förhandlingar med facket
När, hur och varför

Ledigheter och frånvaro
Semester, sjukdom, föräldraledighet, andra ledigheter etc.

Bristande prestationer och uppsägningar

Hur man hanterar anställda som inte fungerar på ett eller annat sätt, uppsägningar pga arbetsbrist och personliga skäl, avskedande etc.

Diskussion och frågor

Utbildningens mål

Målet är att ge deltagarna en översikt över arbetsrätten I Sverige, rättigheter och skyldigheter under anställningen, vilka villkor och förmåner som är vanligt förekommande, hur man hanterar olika problem med anställda och hur en anställning kan avslutas.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som HR-chef, HR-specialist, HR, chef eller till dig som arbetar med företagets/organisationens arbetsrättsliga frågor.

Kursledare

Jenny Hellberg är advokat och partner på Elmzell Advokatbyrå som är Sveriges största advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt och HR-juridik.

Jenny har närmare 20 års erfarenhet av arbetsrätt och är en erkänt uppskattad föreläsare med lång erfarenhet av att hålla kurser och företagsinterna utbildningar. Vid sina kurser förklarar Jenny de komplexa arbetsrättsliga frågorna på ett levande och lättförståeligt sätt och hur dessa ska hanteras i praktiken.

Allt detta ingår

Övergripande

  • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö
  • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sin kunskap och tips
  • Nöjd-kund-garanti
  • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1-5)
  • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål


Under

  • Grupper med upp 20 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet
  • Korta teoripass varvas med övningar
  • Kursmaterial både digitalt och tryckt
  • Bonus! Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal

Efter

  • Intyg

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden