Lärportalen introduceras som möjliggör förberedelser och efterarbete kring klassrumsutbildningar på nätet. Blended learning blir allt mer vanligt även i företagsinterna uppdrag.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden