Advantum AB ombildas och vi blir Advantum Kompetens med ett tydligare fokus på kompetensutveckling och utbildning. Totalt är vi nu 30-talet personer.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden