Presentationsteknik 1 – Grund

– lär dig känna trygghet på scen och få fram ditt budskap

Vad är det som får vissa presentationer att lyfta? Vissa budskap att nå fram? Att vissa personer verkar så trygga i sin roll? Hur kan man skapa sig själv bättre förutsättningar för att bli lyssnad på? Det handlar om såväl förberedelser och röda tråden, som strukturer och retorik. Och inte minst att känna sig trygg på scen och ha en närvaro i rummet. Och skapa kontakt med de som lyssnar.

Du kommer på två dagar göra flera övningar och presentationer med feedback och inspelning som gör att du utvecklas som presentatör och veta hur du ska använda dig av dina starka sidor och skapa större framgång vid nästa presentation. Utbildningen kräver förberedelser innan som är obligatoriska och en kvällsuppgift mellan dag 1 och 2.

Presentationsteknik 2 – Avancerad

– ta ut svängarna och skapa kontakt med dina åhörare

Det här är en utbildning för dig som kan grunderna i presentationsteknik och vill utveckla dig ytterligare. Du levererar presentationer relativt ofta, men framför allt befinner du dig dagligen i situationer där du behöver påverka någon annan, förmedla ett budskap och argumentera för din sak. Utbildningen är uppbyggd som ett ”träningsläger” där du har aktiva övningar under två dagar för starkt resultat.

Vi bygger innehåll och övningar på retorikens grunder, men kopplar även in psykologiska strukturer och förhandlingsforskning när det gäller tydlighet och påverkan. Vissa grunder finns med från teaterns och scenkonstens värld för att vidareutveckla tekniker och trygghet i utmanande situationer eller i större grupper. Utbildningen kräver förberedelser innan som är obligatoriska och en kvällsuppgift mellan dag 1 och 2.

Presentera och utbilda på distans

– använd tekniken och det digitala rummet fullt ut

Att utbilda och presentera på distans har sina speciella utmaningar. Du ser inte dina deltagare på samma sätt, eller kanske inte alls. Du behöver hantera teknik och andra former för lärande. Hur håller man uppe engagemang och uppmärksamhet hos deltagarna? Hur jobbar man interaktivt med diskussioner och övningar i små grupper?

Vi varvar under dagen övningar för att prova och jobba med de möjligheter som TEAMS/ZOOM kan ge. Utbildningen genomförs i Zoom men vi pratar utifrån funktion oavsett vilket system man jobbar med. Hela utbildningen genomförs digitalt, på distans. Du får direkt träning i olika övningar hur du kan göra själv i dina lärpass och presentationer eller möten.