Ledarskap och kommunikation för projektledare

Projektledaren har en roll med många utmaningar där färdigheter inom ledarskap och kommunikation många gånger är avgörande för att vi, inom givna tidsramar och med begränsade resurser, ska kunna nå uppsatta mål.

Den här utbildningen fokuserar på HUR projektledaren kommer tillrätta med kommunikations- och ledarutmaningar som tenderar att dyka upp i ett projekts olika faser.

Före utbildningen görs en kommunikationsanalys som vi arbetar med i övningar och diskussioner under de två dagarna. Härigenom stärker du din förmåga att leda projekt och fördjupar din självinsikt.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Att leda och facilitera workshops

– för kreativa och resultatskapande möten

En utbildning som under två dagar ger dig en verktygslåda för kreativa och resultatskapande möten. Du bygger på dina metoder och lär dig att styra mot uppsatta mål. Du får tekniker för att skapa engagemang och delaktighet och du tränar på att vara ledaren i rummet och få olika viljor att enas och skapa resultat. En stor del handlar om att se de som händer,  visualisera och tydliggöra och att vägleda mot samsyn och beslut.

Att utbilda på distans

Att utbilda på distans har sina speciella utmaningar. Du ser inte dina deltagare på samma sätt, eller kanske inte alls. Du behöver hantera teknik och andra former för lärande. Hur håller man uppe engagemang och uppmärksamhet hos deltagarna? Hur jobbar man interaktivt med diskussioner och övningar i små grupper?

Vi kombinerar teorigenomgångar med övningar såväl individuellt som i grupp för att ge svar på de här frågorna. Hela utbildningen genomförs digitalt, på distans. Du får direkt träning i olika övningar hur du kan göra själv i dina lärpass.

Vi går igenom olika former för effektiv distansutbildning och hur du väljer vilken som passar syftet med en utbildningsinsats bäst. Om du ska välja webbinarium, en e-learning eller köra en onlineutbildning över en dag behöver du väga det mot vad du vill uppnå. Likaså om det ska vara för 100 personer eller låt säga 10.

Du behöver ha tillgång till en dator med fungerande kamera och mikrofon, samt en stabil uppkoppling.

Utbildningen består av tre tillfällen.  En heldags utbildning via ZOOM,  och därtill även två kortare webbinarier på 1 timme vardera där du får byta erfarenheter och diskutera det du tränat på. Datumen ligger cirka en vecka respektive en månad efter heldagen. Exakt datum för varje kurstillfälle får du vid anmälan. Eller kontakta oss viatTel: 08-41040650 – eller info@advantumkompetens.se

Digital presentationsteknik

Digital presentationsteknik – påbyggnadskursen för dig som vill sälja, förankra, informera på distans.

Utbildningen är gjord som ett ”träningsläger” där du på kort tid får öva och testa, få feedback och diskutera just dina utmaningar.

Utbildningen består av tre delar.

  1. E-learning Presentationsteknik- en timmes tips och kunskap om retoriska strukturer och vägledning för starka presentationer.
  2. Din egen förberedande presentation som du kommer att hålla under utbildningsdagen. Beräkna cirka en timmes arbete.
  3. En aktiv träningsdag på distans där du tillsammans med andra får uppleva vad som fungerar bra och mindre bra.

Du kommer att öva och träna och få feedback. Göra små gruppdiskussioner och reflektera i storgrupp. Få feedback från kursledare och övriga deltagare och vända och vrida på ditt eget budskap så att både du och innehållet når fram ”i rutan”. En kurs som på kort tid höjer din kompetens som digital presentatör.

Kursen går utmärkt att kombinera med Presentationsteknik 2 dagar – grund eller avancerad. Men går också bra att gå separat då var och en arbetar utifrån sin nivå och att du gjort e-learningen innan för att få grunderna. Vi arbetar i verktyget TEAMS men kommer även att prata om hur Zooms motsvarande funktioner fungerar.

Fokus är på den egna ”lyskraften” om än att vi förevisar var funktioner finns så är det inte en teknisk utbildning i själva verktyget.

Förkunskaper: Du har genomfört en e-learning i Presentationsteknik på 1 timme och förberett en presentation som du håller – ca 1 timme ytterligare.

Konflikthantering

– skapa trygghet och förebygg skadliga relationer och situationer

En utbildning som under två dagar ger dig en bred verktygslåda och en djupare förståelse för hur konflikter uppstår, vad som krävs för att förebygga och hur du metodiskt går tillväga för att lösa upp de knutar och situationer som uppstår. Konflikter går inte att undvika, de är en naturlig del av samvaron. Att hantera konflikter på rätt sätt leder till harmoni. Men om du undviker dem kan de växa till oanade höjder.

Leda på distans

– verktygslåda för distansledarskap

Att arbeta på distans är idag allt vanligare. Vad bör man som ledare tänka på för att få ett bra arbetssätt på distans? Hur får man kommunikationen tydlig och effektiv? Detta och många andra frågor tas upp under dagen

Under ledarskapsutbildningen får du praktiska verktyg för din vardag och du får konkreta tips och arbetsmetoder att använda på hemmaplan. Fokus ligger på specifika utmaningar i distansledarskapet och den extra tydliga kommunikation och uppföljning som blir viktig.  En del är att prata kring hur olika webbforum och telefonavstämningar kan göras tydligare och effektivare.

Leda i förändring

Det enda som är konstant är förändring, brukar man säga. I alla organisationer utvecklas ständigt processer och arbetssätt. Som ledare i förändring behöver du både planera, förstå hur människor reagerar i förändring och hantera det oväntade.

Förändringsledning – Lika delar analys och kommunikation

Under utbildningen Att leda i förändring arbetar vi casebaserat, där ett tydligt förändringsprojekt är grunden för övningar och resonemang. Momenten berör både olika faser i förändring som behöver tas hänsyn till och den psykologi som inträder när människor står inför nya förutsättningar.

Ledarskapskursen tar upp omställningskurvan och förändringens olika faser och tittar på vilka verktyg som kan snabba upp en förändringsprocess. En hel del handlar om kommunikation men lika mycket handlar om analys – att se var förändringen står och vilka verktyg som behöver sättas in för att komma vidare.

Med Lärkartan® till grund får deltagarna en konkret verktygslåda för olika typer av situationer som man som förändringsledare måste kunna hantera och planera för.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Svåra samtal – Träningsläger

Träna och öva en hel dag. Få feedback och styrka i att hantera mer besvärliga personalsamtal på ett bra sätt. Du förbereder dig inför träningen med boken Chefens 42 samtal och E-learningen –”Svåra samtal lite lättare” som ger dig en bra grund i såväl samtalsmetodik som arbetsrättens ramar. Du kommer att träna i många situationer under dagen där du får utmanande personer att prata med där du får öva teknik och samtal. Dagen avslutas med en del där du via VR-teknik också får möta känslosamma personer och lära dig att hantera känsloutspel.

Gruppen är maximerad till 12 deltagare för bästa möjliga träning och reflektion.

Presentationsteknik 2 – Avancerad

Det här är en utbildning för dig som kan grunderna i presentationsteknik och vill utveckla dig ytterligare. Du levererar presentationer relativt ofta, men framförallt befinner du dig dagligen i situationer där du behöver påverka någon annan, förmedla ett budskap och argumentera för din sak. Utbildningen är uppbyggd som ett träningsläger där du inför träningen förbereder dig med vår e-learning i presentationsteknik, samt förbereder en aktuell presentation du kan arbeta med under de två dagarna.

Arbetslivet kan sägas bestå av en serie av presentationer. Du samtalar med kollegor, diskuterar med en samarbetspartner eller kund, sitter i möten, talar i telefon och in emellan ska du leverera en presentation. Det som förbinder de olika kommunikationssituationerna är att du vill förmedla och/eller påverka. Den här bredare synen på presentationsteknik är utgångspunkten för utbildningen.

Vi bygger innehåll och övningar på retorikens grunder, men kopplar även på forskning inom förhandling, påverkan, kommunikation, psykologi och neurovetenskap.

Eftersom alla kommer förberedda med grunderna i presentationsteknik uppfräschade med hjälp av e-learningen kör vi igång med utmanande och dynamiska övningar direkt då du kliver in genom dörren.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.