Konflikthantering

– svåra situationer- lite lättare

En ledarskapsutbildning som under två dagar ger dig en bred verktygslåda och en djupare förståelse för hur konflikter uppstår, vad som krävs för att förebygga och hur du metodiskt går tillväga för att lösa upp de knutar och situationer som uppstår. Konflikter går inte att undvika, de är en naturlig del av samvaron.

Att hantera konflikter på rätt sätt leder till harmoni. Men om du undviker dem kan de växa till oanade höjder. Utbildningen varvar teori och praktik och erfarenhetsutbyte i övningar.

Leda på distans

– verktyg för effektivt och tydligt distansledarskap

Att arbeta på distans har kommit att bli något som är en del av mångas vardag. Vad bör man som ledare tänka på för att få ett bra arbetssätt på distans? Hur får man kommunikationen tydlig och effektiv?

Vad är fallgroparna med distansarbetet? Och hur kan man skapa en bra teamkänsla och dialog – även när man inte ses fysiskt? Detta och många andra frågor tas upp under dagen

Under ledarskapsutbildningen får du praktiska verktyg för din vardag och du får konkreta tips och arbetsmetoder att använda på hemmaplan. Fokus ligger på specifika utmaningar i distansledarskapet och den extra tydliga kommunikation och uppföljning som blir viktig.  En del är att prata kring hur olika webbmöten och telefonavstämningar kan göras tydligare och effektivare och ger tips om hur tekniken kan stärka samarbetet – rätt använd. Hela utbildningen genomförs digitalt, på distans.

Leda i förändring

– verktygslåda för förändringsledare

I alla organisationer utvecklas ständigt processer och arbetssätt. Som ledare i förändring behöver du både planera, förstå hur människor reagerar i förändring och hantera det oväntade. Ledarskapskursen tar upp omställningskurvan och förändringens olika faser och tittar på vilka verktyg som kan snabba upp en förändringsprocess. En hel del handlar om kommunikation men lika mycket handlar om analys – att se var förändringen står och vilka verktyg som behöver sättas in för att komma vidare.

Under utbildningen Leda i förändring arbetar vi casebaserat, där ett förändringsprojekt är grunden för övningar och resonemang. Momenten berör både olika faser i förändring som behöver tas hänsyn till och den psykologi som inträder när människor står inför nya förutsättningar.

Svåra samtal – Träningsläger

– ett träningsläger i samtalsmetodik

Träna och öva en hel dag. Få feedback och styrka i att hantera mer besvärliga personalsamtal på ett bra sätt. Du förbereder dig inför träningen med E-learningen –”Svåra samtal lite lättare” som ger dig en bra grund i såväl samtalsmetodik som arbetsrättens ramar. Du kommer att träna i många situationer under dagen där du får utmanande personer att prata med där du får öva teknik och samtal.

Som kurslitteratur ingår även den digitala boken “Chefens 42 samtal” som är en praktisk handbok som du har kvar och kan använda för dina kommande samtal. Utbildningen ger dig en helhet och en förståelse för hur du lägger upp de mer svåra samtalen och hittar såväl struktur som förhållningssätt.

Att presentera och utbilda på distans

– använd tekniken och det digitala rummet fullt ut

Att utbilda och presentera på distans har sina speciella utmaningar. Du ser inte dina deltagare på samma sätt, eller kanske inte alls. Du behöver hantera teknik och andra former för lärande. Hur håller man uppe engagemang och uppmärksamhet hos deltagarna? Hur jobbar man interaktivt med diskussioner och övningar i små grupper?

Vi varvar under dagen övningar för att prova och jobba med de möjligheter som TEAMS/ZOOM kan ge. Utbildningen genomförs i Zoom men vi pratar utifrån funktion oavsett vilket system man jobbar med. Hela utbildningen genomförs digitalt, på distans. Du får direkt träning i olika övningar hur du kan göra själv i dina lärpass och presentationer eller möten.

Presentationsteknik 2 – Avancerad

– ta ut svängarna och påverka i högre grad

Det här är en utbildning för dig som kan grunderna i presentationsteknik och vill utveckla dig ytterligare. Du levererar presentationer relativt ofta, men framför allt befinner du dig dagligen i situationer där du behöver påverka någon annan, förmedla ett budskap och argumentera för din sak. Utbildningen är uppbyggd som ett ”träningsläger” där du har aktiva övningar under två dagar för starkt resultat.

Vi bygger innehåll och övningar på retorikens grunder, men kopplar även in psykologiska strukturer och förhandlingsforskning när det gäller tydlighet och påverkan. Vissa grunder finns med från teaterns och scenkonstens värld för att vidareutveckla tekniker och trygghet i utmanande situationer eller i större grupper. Utbildningen kräver förberedelser innan som är obligatoriska och en kvällsuppgift mellan dag 1 och 2.