Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

När en sjuk arbetstagare inte kan fullgöra sina skyldigheter i anställningsavtalet aktualiseras arbetsgivarens långtgående rehabiliteringsansvar.

Louise D’Oliwa, advokat på Advokatbyrån D´Oliwa utbildar deltagarna i vad som gäller kring arbetsgivarens ansvar vid sjukdom och rehabilitering utifrån i arbetsrättens grunder. Viktiga frågor som tas upp är bl.a. vilka olika åtgärder arbetsgivaren är skyldig att vidta, om arbetstagarens förstärkta anställningsskydd och när en anställning kan avslutas efter fullgjort rehabiliteringsansvar. Sedan den 1 februari 2020 gäller en ny lag om rehabiliteringskoordinering vilken berörs under utbildningen. Den nya lagen reglerar att Regionen ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till eller inträde i arbetslivet. Under kursen diskuteras vad den här nya lagen och övriga regler innebär för dig som arbetsgivare. Deltagarna få ta del av de senaste och viktigaste domarna inom rehabiliteringsområdet. Föreläsningen varvas med praktiska exempel och diskussionsfrågor som deltagarna får arbeta med under dagen.

 

Crash course HR för icke-HR

I mindre och växande organisationer kommer behovet av professionellt HR arbete oftast före organisationen är mogen att anställa en HR chef på heltid. Då är det vanligt att någon annan i organisationen, som inte har någon gedigen HR bakgrund, får ta ansvar för HR frågorna och implementera HR processer i verksamheten.

Du lär dig grunderna inom de viktigaste HR områdena för att skapa en attraktiv arbetsplats med hållbart ledarskap där medarbetarna trivs, presterar bra och är delaktiga i att utveckla verksamheten. Kursen innehåller också processer, verktyg och metoder för att du på ett professionellt sätt ska kunna implementera HR arbetet vidare i den egna organisationen och vara ett stöd för övriga linjechefer.

Den här utbildningen är för organisationer som prioriterar HR, ledarskap och som aktivt arbetar med att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. På riktigt.