Facilitering

Facilitering är en påbyggnadsutbildning för dig som erfaren workshop- och mötesledare. Utbildningen ger verktyg och metoder för att processleda en grupp framåt i en tydlig process. Det kan vara ett möte som är både kreativt och skapande men det kan även vara ett mer reflekterande och analyserande möte.

Kursen är till stor del casebaserad och i olika situationer tränar du på att få energi i låsta lägen, att kunna vägleda framåt och att med en verktygslåda – där bland annat frågemetodiken är central – få en trygghet i att du kan hantera både lättare och svårare situationer i processledarrollen.

Att leda workshops

I ett formellt möte finns det ofta en färdig agenda och ett antal punkter att avhandla. I en workshop är upplägget snarast det motsatta. En workshop är ett möte som har stora inslag av kreativitet och skapande. En grupp ska gemensamt få fram en idé, en produkt ett resultat eller en tanke. För det krävs både struktur och kreativitet. Och ett tydligt syfte som styr metodval och upplägg.

Kursen att leda workshops är casebaserad och övningarna fokuserar på olika kreativa metoder för hur man på bästa sätt lägger upp en workshop. Teorier kring såväl Cafémetodik, och Open Space finns med som grund och byggs på med olika verktyg för skapande, summering, beslutsfattande och visualisering. Med Lärkartan® som komplement till övrigt kursmaterial skapas också en tydlig process från början till slut för planering och genomförande av workshop.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.