Miles Davis och feedback

 

Det brukar ju heta att det är i tomrummet mellan noterna som musik skapas. Jag tror det var Miles Davis som myntade uttrycket. En ton binds till nästa, som hakar i nästa och bildar en melodi. Pauserna kan vara olika långa och ibland knappt existera, men utan dem blir det inte mycket till musik, mer en irriterande ihållande ton.

Jag hörde en musikprofessor i modern komposition prata om musik på det här sättet häromveckan och kom då att tänka på feedback!

Ett samtal räcker inte

Man kan lära sig att hålla ett bra feedbacksamtal på samma sätt som man kan lära sig att ta en ren ton. Men en ren ton räcker inte för att man ska kunna kalla sig för sångare. På samma sätt går det att lära sig att hålla ett bra feedbacksamtal: Tänk exempelvis på att fokusera på konkret beteende. Förklara vilka konsekvenserna blir av det här beteendet och formulera din feedback som ett jag-budskap, är bra byggstenar att använda. Men det räcker oftast inte med ett samtal, oavsett hur välstrukturerat det är, för att påverka och förändra en annan människas beteende.

 

Läs även “Rädslan för konstruktiv feedback”

 

Vikten av pauserna mellan feedbacksamtalen

Får ett feedbacksamtal inte den effekt vi hoppats på kanske vi följer upp med ett till, och ett till och så fortsätter vi så, eller så tappar vi sugen, släpper taget och låter saken bero. Jag tror att vi behöver tänka lite mer i sång- och musiktermer här och lyssna mer på Miles Davis!

Det är mellan de här lite mer formaliserade samtalen som påverkan är möjlig. Det är då vi kan peka på vilka konsekvenser ett nytt beteende får och nå fram med vår feedback. Så tänk på att ett feedbacksamtal inte räcker så värst långt, det behövs flera, som binds samman med pauser emellan. För det är i tomrummen som musik skapas och beteenden förändras!


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden