MÅLSTYRNING SOM BÄRANDE DEL I EFFEKTIVT LEDARSKAP

2470477-colorful-people-pushing-up-the-arrow_left

Med fungerande målstyrning blir det lättare att prioritera, både som organisation och som individ. Målstyrt ledarskap stärker konkurrensförmågan, bättrar på lönsamheten och inte minst stärker det engagemanget bland medarbetare och ledare.

Tar vi en ögonblicksbild av slumpmässigt vald organisation kan vi anta att de som arbetar där har mycket att göra. Deras telefoner ringer, det plingar till i mailen och kalendern är fullbokad med möten. Men vad händer när tiden inte räcker till? Kanske delar medarbetarna upp allt de har att göra i en viktigt-bråttom-matris. De får ett fokus på vad som måste göras på en gång och vad som kan vänta. Men hur ska de avgöra vad som är viktigt? Gör alla medarbetare i en organisation den bedömningen på samma sätt? Oftast inte!

Som ledare måste vi ta ansvar för att tydliggöra helheten. Vi behöver bryta ner en övergripande vision till specifika och engagerande mål för organisationens alla delar. Då gör vi det möjligt att bättre avgöra vad som är viktigt. Det blir tydligt att det som tar oss närmre mål och vision är det vi ska fokusera på i första hand. Vi behöver alltså i det dagliga arbetet skapa kopplingar mellan det vi jobbar med och målen på alla olika nivåer i en organisation. På så vis blir det också lättare för varje medarbetare att se hur han eller hon bidrar i strävan att nå den övergripande visionen. Vi blir också medvetna om aktiviteter som snarare tar oss längre ifrån än närmre våra mål.

Lättare sagt än gjort, eller? Nog är det en svår utmaning, framförallt att få styr på helheten. Men kan vi skapa den här länken mellan det vi gör i vårt dagliga arbete och de övergripande målen ökar chanserna att bygga både en effektiv organisation och en stark kultur. Vi får engagerade medarbetare, når våra finansiella mål; vi hittar hur vi ska prioritera vår vardag och vi ser till så att vi löpande kan korrigera vår verksamhet. Gör vi något idag som för oss längre bort från våra mål, behöver vi ha mekanismer som signalerar så att vi kan ändra vårt sätt att agera i god tid innan slutresultatet är tydligt.

Kan vi skapa en tydlig struktur med en vision, övergripande mål, delmål och nyckeltal som hjälper oss att hålla reda på om vi är på rätt väg eller inte har vi mycket vunnet, men det räcker inte. Hur bra system vi än har blir de inte självgående. Som ledare har vi ett stort ansvar i att kommunicera mål till olika delar av vår organisation. Vi behöver förankra målen i alla delar och inte minst behöver vi arbeta med fokus på varje enskild medarbetare. Målstyrt ledarskap handlar alltså lika mycket om kommunikation, feedback och motivation som system, nyckeltal och avvikelser.

Målstyrningsprocessen

  1. Utgå ifrån vision, nuläge och övergripande strategi (affärsplanen)
  2. Definiera vilka värderingar som styr idag och vilka som finns i visionen
  3. Sätt och bryt ner mål på organisationens alla nivåer – koppla till visionen
  4. Kommunicera med organisationen och individen – om och om igen
  5. Mät, följ upp och styr mot önskat beteende – kontrollera inte
  6. Stötta, motivera och gör handlingsplaner när målen inte nås
  7.  Låt målstyrning bli en självklar del i kulturen


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden