Målsättning: Sikta mot stjärnorna och nå stjärnorna

Att sätta mål är svårt. Det är kanske till och med svårt att riktigt komma överens om varför vi sätter mål. Gör vi det för att motivera genom att använda målen som morötter? Eller gör vi det för att säkerställa att vi steg för steg gör det vi behöver för att i slutändan, som organisation eller individ, nå ett bra resultat? Kanske vi gör det för att vi hört att vi måste?

Sätta mål – så säger forskningen

Jag tycker det är intressant att fundera över och att laborera med målens utmanandegrad – alltså hur utmanande det ska vara att uppnå målen. Framförallt är det spännande att fundera över vad som händer när vi sätter mål som är väldigt svåra att nå. Det finns nämligen forskning som visar att mål som har så låg sannolikhet att uppnås som 50% är mycket motiverande och engagerande, vilket intuitivt inte är helt enkelt att tro på.

Exempel på helt orealistiska mål är att säga att man ska:

  • Dubbla sin omsättning
  • Halvera sjukfrånvaron
  • Bli marknadsledande
  • Höja nöjd-kund-index med 100%

Där svaret på frågan “Vad säger att vi ska klara det här målet idag?” blir “INGET”! Och hur motiverande är det? Det finns inget som talar för att målet kommer nås – varför då sätta ett så högt mål?

Jag tror vi är många som fastnar i den här typen av resonemang. Nyckeln för att komma vidare är idag. Mål som är högt satta är inte tänkta att nås idag. Så det är helt i sin ordning att svaret blir inget på frågan: Vad säger att vi ska klara det här målet idag?

Hög målsättning och motivation

Tanken är att vi med den här typen av mål ska börja fundera över vad vi behöver göra annorlunda för att nå det högt satta målet. Sannolikheten att vi når det här målet idag kan få vara 50%, men ska det bli ett motiverande mål behöver vi börja planera för och agera utifrån vad vi behöver göra på ett nytt sätt för att utvecklas, bli bättre eller kanske mer effektiva.

Så, för att använda mål som något som motiverar, engagerar och styr förändring, tror jag att det är klokt att sikta på stjärnorna och inte bara för att nå trädtopparna, utan för att sätta en plan för utveckling som gör att man en dag sitter där på en stjärna. Frågan vi behöver ställa oss är: vad behöver jag eller vi förändra och göra annorlunda från och med idag för att nå målet?


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden