LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR NYA CHEFER, HUR FUNKAR DEN I PRAKTIKEN?

Ledarskapsutbildning. Målet med ledarskapsutbildningen Ny som chef är att du som nybliven chef ska känna dig trygg att agera fullt ut i din nya roll. Kursen ger dig såväl konkreta kunskaper som praktiska verktyg.  Men vad innebär det i verkligheten? Vi har frågat någon som vet.

Johan Wiman, IT-chef på Atrox Development gick ledarskapsutbildningen ”Ny som chef” när han för drygt 2 år sedan förberedde sig på att bli chef för företagets IT-avdelning.  Vi bad Johan berätta om de moment i ledarskapsutbildningen som han upplever att han har haft mest praktisk nytta av i sitt arbete som chef.

Rollen som chef och det dubbla representantskapet

– Här fick jag en riktig aha-upplevelse!  Jag fick snabbt insikt om att jag som chef skulle ställas inför en dubbel lojalitet.  Nu skulle jag plötsligt svara lika mycket inför de anställda som inför ledningen. Jag hade inte riktigt tänkt på det så tidigare och det kändes väldigt nyttigt att kunna diskutera det här med kurskollegorna och på så sätt förbereda mig på den utmaningen.

Chefens olika samtal

– Ett praktiskt och roligt moment som byggde på rollspel där en av oss fick spela chef, en var arbetstagare och den tredje var observatör. Vi tilldelades ett knepigt scenario och övade sedan på hur vi skulle tackla det.  När jag spelade chef fick jag en medarbetare som festade lite väl hårt på vardagskvällarna och fick fundera på hur jag skulle bemöta det. Efter samtalsövningen kom observatören med feedback på hur man som ”chef” hade skött sig och vad man hade kunnat göra annorlunda eller bättre. Lärdomen var att det gäller att förbereda sig väldigt noggrant inför sina samtal och att man bör försöka sätta sig in i de möjliga riktningar samtalet kan ta.

Under ledarskapsutbildningen åskådliggjordes vikten av att också medarbetaren ska få tid att förbereda sig innan ett samtal.  Det har gjort att jag alltid ser till att boka in möten på förhand och är samtidigt noga med att tala om vad mötet kommer handla om. Det tror jag minskar risken för att man ska känna sig överrumplad eller anklagad. Det här är något jag inte skulle tänkt på i samma utsträckning om det inte vore för den kunskap jag fick med mig från ”Ny som Chef”.

Kursdeltagarna

– Att vara chef är ett ganska ensamt jobb, om man nu kan säga så, därför var det otroligt bra att få träffa och prata med andra i samma situation. Jag tycker att gruppen och deras olika perspektiv och erfarenheter var minst lika värdefulla som kunskapspassen.

Coaching & feedback

– Vi fick insikt i olika medarbetartyper, deras olika behov och hur man skulle bli bättre på att snappa upp och möta dessa.  Momentet gick ut på att förstå vad som är viktigt för andra människor, vad som motiverar dem, och sedan fundera över hur man kan applicera det på sitt eget ledarskap. För mig var det här ett helt nytt sätt att tänka och det här har hjälpt mig att skapa en konstruktiv stämning, även om feedbacken inte alltid varit odelad positiv.

– Jag hade väldigt stor nytta av Ny som chef när jag var just ny som chef. Den gav de baskunskaper jag behövde. Nu känner jag mig redo att ta nästa steg och funderar på att gå en fördjupandeledarskapsutbildning.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden