Självledarskap

En av de viktigare kompetenserna i dagens arbetsliv är att kunna leda sig själv genom självledarskap. Genom förändring och genom utmanande dagar. I situationer där du kan behöva fatta egna beslut med ett ledarskap på distans eller där du utmanas och blir fångad i ett tempo som inte är hälsosamt eller där du kan tappa riktning. På vår utbildning i självledarskap går vi igenom hur du kan hitta sättet att lyckas på jobbet, och ha ett motiverande och hälsosamt arbetsliv med goda relationer. Vår kurs är lämplig för dig som vill utvecklas inom detta område – oavsett om du är chef eller medarbetare.

Utbildning i Självledarskap som ger dig…

Verktygen för att hitta en bra väg fram i ett en snabbrörlig värld samt blir medveten om hur du själv kan navigera i såväl egen planering som i bemötande och kommunikation med andra.

Effektiv kommunikation

Effektiv kommunikation handlar om det som vi brukar kalla för social kompetens där en viktig del är att förstå sig själv och andra och att kunna anpassa sitt sätt att kommunicera. Tydliga budskap, kroppsspråk, frågor och lyssnande liksom feedback och återkoppling är del av träningsmomenten. Vi tittar även på hur försvarsmekanismer kan störa kommunikationen och hur vi kan agera för att komma förbi dessa. Och vad finns det för sätt att undvika missförstånd och att kunna påverka andra?

Du stärker under dagarna din egen förmåga genom både övningar och feedback samt bygger på din egen självinsikt och förståelse för dina styrkor och potential.

Personlig effektivitet

Vår Personlig effektivitet-utbildning är praktiskt upplagd och ger ett helhetsperspektiv på hur du med bättre planeringshorisont, synsätt och arbetssätt kan få tiden att räcka till bättre.  Vi tittar på allmänna principer för hur man använder tekniska hjälpmedel men vi arbetar inte aktivt i något IT-stöd under kursens gång.

Teorier kring prioriteringar, 80/20 regeln och Eisenhower-principen om viktigt/bråttom ligger till grund för kursen. Att lära sig att styra sitt arbetsflöde och ta saker när tiden är rätt och inte när de dyker upp är en konstart i sig. Under vår Personlig effektivitet-kurs lär vi ut tekniker och tips som sparat våra tidigare deltagare 3 timmar per vecka i snitt.

Du får även med dig hem en personlig handlingsplan som du arbetat fram under dagen utifrån din egen självskattningstest som görs under utbildningen.

UGL – Utveckling Grupp och Ledare (internat)

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare grundas på upplevelsebaserat lärande där praktiska erfarenheter varvas med feedback från både kursledare och deltagare. Du får tillfälle att reflektera och förstå både dig själv och andra och din självinsikt och förståelse byggs på under veckan. Programmet är utvecklat av Försvarshögskolan och kräver certifierade handledare. Två per grupp.

Gruppen sätts samman så att deltagarna inte känner varandra sedan tidigare, i så kallade främlingsgrupper, vilket ger stor frihet för individen att förutsättningslöst utvecklas i en ny miljö.

UGL är en internatutbildning som börjar måndag förmiddag och slutar fredag eftermiddag, med totalt 48 timmars utbildningstid. Övningar, träningspass och utvärderingar av gruppens utveckling varvas med fakta och teoriavsnitt som berör ledarskap, kommunikation och grupputveckling.

Logi tillkommer då utbildningen görs i internatform och du behöver kunna vara med även på kvällspass och inte ha andra aktiviteter under veckan.

THE – The Human Element (internat)

Ökad självinsikt och utvecklad förståelse för egna beteendemönster – det är i korta ordalag vad en utvecklingsinsats grundad på The Human Element (THE) innebär.

Utbildningen utgår från att människor behöver känna tillit för att kunna arbeta effektivt tillsammans. Ju bättre självkänsla och självinsikt vi har desto lättare kan vi också fatta medvetna beslut och agera på ett tillitsskapande sätt hellre än att agera utifrån egna rädslor och försvar – medvetna eller omedvetna. Ge dig själv en möjlighet att tillsammans i grupp utforska ditt eget inre och ditt eget sätt att agera på. Varför gör du som du gör?

THE är en internatutbildning som börjar måndag förmiddag och slutar fredag eftermiddag. Övningar och träningspass varvas med reflektion, fakta och teoriavsnitt kring mänskliga beteenden och psykologiska mönster. Kursveckan är både utvecklande och kan samtidigt vara utmanande.

Logi tillkommer då utbildningen görs i internatform och du behöver kunna vara med även på kvällspass och inte ha andra aktiviteter under veckan.

Att leda sig själv

Medarbetarskap är ett vitt begrepp. Här finns många områden att utveckla och våra kursprogram som riktar sig till det generella medarbetarskapet ger en snabb påbyggnad och skjuts i såväl självinsikt som planeringsförmåga. Med vår Medarbetaranalys™ får du sen snabb kompetensinventering av just dina behov.

Gå våra utbildningar på distans - Advantum Online

Du kan gå de flesta av våra utbildningar på två sätt. Antingen fysiskt på plats, eller via Zoom-länk på distans via Advantum Online.