VAK-teorin

Varför används teorin?

Enligt VAK-teorin står våra sinnen i fokus för lärandet. En del människor lär sig bäst genom att använda det visuella, alltså via synen medan andra individer lär sig bäst genom det auditiva, alltså via hörseln och det tredje sättet att ta till sig ny kunskap är genom det kinestetiska/taktila, alltså mer praktiskt arbete med kroppen och känslosystemet.

De olika stilarna

Visuell lärstil betyder att vi använder ögonen primärt som kanal. Här säger teorin och modellen att vi gärna ser diagram och bilder , har en nästintill fotografisk lärstil. Det man också lägger till är det finns fler element som kan hänga samman med denna lärstil- att vi kan sitta still längre pass, att vi vill ha det tyst när vi läser/lär oss och att vi också vill ha en logisk ordning i det vi lär.

Auditiv lärstil betyder att vi använder hörsel och vårt tal som primär kanal i lärandet. Här finns kopplingar till att vi vill också gärna höra musik och kunna just prata med varandra i diskussioner för att ta in ny kunskap.

Kinestetisk-taktil. I denna lärstil är kropp och känslor central. Att vi får röra på oss, lära via kroppen och att kunna ta in kunskap genom att också känna.

Varför är teorin bra?

VAK-teorin rätt använd kan användas för att ta ansvar för sitt eget lärande men också för att anpassa, utveckla och variera metoder i andras lärande.  Genom att utveckla metoder för de olika lärstilarna och se hur vi kan variera dessa metoder under ett pass – en dag- kan vi som ansvarar för lärande och planering säkerställa en variation som gör att fler sinnen och i bra blandning används, oavsett vars och ens personliga preferens. Vet var och en som deltar dessutom om sin personliga preferens så kan hen också vara medveten om och ta ansvar för vissa delar i ett lärpass. Att kanske som visuell säkerställa att anteckna och göra saker visuellt om det är ett pass som gås igenom muntligt osv.

Visuella metoder kan vara: genomgångar på PPT, bilder, film, diagram, rita lärkartor och mindmaps, anteckna, läsa igenom, men även storytellning som skapar mentala bilder.

Auditiva metoder kan vara: diskussioner, övningar, bikupor, rollspel och att lyssna på pod eller ljudklipp.

Kinestetiska/Taktila metoder kan vara: Att stå upp och göra övningar- att göra en övning på en ”linje” på golvet skala 1-10 och utvärdera någon nivå/ämne, att ha musik i rummet och att göra fysiska övningar med material.

Bakgrund till teorin

VAK-teorin bygger på teorier från John Bandler och Richard Grinders forskning kring olika lärstilar som ägde rum på 1970-talet (Börjeson, 2005).

Dunn, Rita. (2001). ”Nu fattar jag! Att hitta och använda sin inlärningsstil”. Jönköping: Brainbooks

 

Dunn, Rita & Dunn, Kenneth & Treffinger, Donald. (1995). ”Alla barn är begåvade – på sitt sätt”. Malmö: Brain Books förlag

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

    Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

    Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

    Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

      Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*