Transformerande ledarskap – mest effektivt

Forskningsbaserat ledarskap – det transformerande ledarskapet

Full range leadership model

Det finns många modeller och ”buzzwords” kring ledarskap och ledarskapsteorier. Några som farit genom luften den senaste tiden är bland annat det tillitsbaserade ledarskapet, det agila och så de två klassikerna, det coachande och det situationsanpassade.

Inte alltid lätt att välja när man exempelvis ska dra igång ett ledarprogram eller ta fram en ledarpolicy, men med Full range leadership model får vi en tydlig rekommendation.

Det är den i särklass bäst beforskade ledarskapsmodellen som tydligt redovisar ett antal konkreta ledarbeteenden. Om man uppvisar dem ökar sannolikheten att man ska kunna utveckla såväl de individer man arbetar med som själva organisationen. Det ger alltså en tydlig koppling mellan ledarskap och möjligheten att nå mål och visioner.*

Redan 1978 kom boken Leadership där James MacGregor Burns beskrev teorin och sedan dess har forskning fortsatt. Bernard M Bass jobbade vidare på modellen och definierade de fyra huvudområdena som beteenden beskrivs inom: Att vara autentisk i sitt ledarskap, att inspirera och motivera, att ge intellektuell stimulans och utmaning och ge individuell omtanke.

Fem ledarbeteenden

Modellen beskriver ett flertal olika ledarbeteenden där det transformerande är det vi alltid bör sträva efter. Dock är det inte alltid det som för stunden är mest effektivt. I ett läge där vi har en omogen organisation som inte känner till mål och inte har en tydlig uppfattning om olika rollers ansvarsområde kan ett transformerande ledarskap skapa mer oordning och otydlighet än utveckling.

Här följer de fem olika ledarbeteenden som ingår i det transformerande ledarskapet – ledarskapet som vi alla bör sträva efter.

1) Att vara en förebild, vilket innebär att du som ledare självklart lever organisationens värderingar, du har den rätta kompetens för den roll du innehar och du uppvisar en tydlig integritet. Inte minst är du öppen med dina värderingar och speciellt om de i vissa hänseenden står emot organisationens.

2) Att vara visionär, innebär att du pratar positivt om framtiden. Framförallt har du förmågan att koppla dina medarbetares dagliga arbete till hur det bidrar till att ni som organisation når era mål och närmar er visionen. Det handlar om att sätta delmål och synliggöra framgång.

3) Att utmana, handlar om att uppmuntra innovation och kreativitet. Du är snabb att ta till dig nya sätt att arbeta på och dina medarbetare ser det som självklart att komma med förslag och idéer. Speciellt eftersom de oftast omsätts i handling.

4) Att frigöra handlingskraft, innebär att du undanröjer hinder för förändring. Du delegerar och ser till att alla utvecklas. Med ett coachande ledarskap ger du inflytande och utrymme.

5) Att uppmuntra, leder till att dina medarbetare känner att de har en ledare som är närvarande i vardagen. De är uppskattade för de personer de är och inte bara för vad de åstadkommer. Det positiva i din återkoppling överväger det negativa.

För att lyckas som ledare behöver du alltså ha koll på verksamheten. Att sätta mål, kommunicera dem, följa upp dem och skapa motivation blir en nyckeluppgift. Men du behöver även gå på djupet i vem du är. Lära dig mer om dina egna drivkrafter, hur du uppfattas av andra och vad du behöver förändra i ditt agerande för att bli en bättre ledare. Sen måste du slutligen veta hur du utvecklar grupper till effektiva team; hur du får alla medarbetare att bidra till teamets utveckling, vilket i sin tur skapar trivslel och får dina medarbetare att vilja stanna och fortsätta utvecklas.

*

1 Avolio, B. J. (2011). Full Range Leadership Development. Sage Publications, Inc.

2 Dumdum, U. R., Lowe, K. B., & Avolio, B. J. (2013). A Meta-Analysis of Transformational and Transactional Leadership Correlates of Effectiveness and Satisfaction: An Update and Extension. In Transformational and Charismatic Leadership: The Road Ahead 10th Anniversary Edition (pp. 39–70).

3 Judge, T. A., & Piccolo, R. F. (2004). Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analytic Test of Their Relative Validity. Journal of Applied Psychology, 89(5), 755-768.

4 Söderfjäll, S. (2018). En liten bok om ledarskap. Type & Tell.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden