Transformativt ledarskap

Högpresterande, inkluderande och utvecklande. Få saker ger så mycket energi som att ingå i en välfungerande arbetsgrupp. Alla som ingått i en vet hur mycket roligare det gör att gå till jobbet. Bakom varje bra grupp finns nästan alltid ett lika bra ledarskap. Inte sällan handlar det om transformativt ledarskap.

 

Vad är transformativt ledarskap?

Det transformativa ledarskapet (även kallat transformellt ledarskap) som ledarskapsmodell började definieras på 1970-talet och är idag det mest förekommande i västvärlden. Det är på många sätt vad som svepande brukar betecknas som ett ”modernt” ledarskap där ledarskapet fokuserar på individen. I en arbetsgrupp handlar det om att ledare och medarbetare involveras för att utveckla varandra och verksamheten och samlas kring gemensam vision, målbild och värderingar.

 

Ledarskapsmodellens fyra grundpelare

Transformellt ledarskap vilar på fyra principer som varje transformell ledare måste förhålla sig till.

 • Agera förebild. Ingen ovanlig princip i ledarskapssamanhang, det handlar om att leda genom exempel. För den transformativa ledaren handlar det särskilt om att följa sina värderingar och principer med övertygelse. Det skapar en grund för förtroende och respekt hos gruppen.
 • Inspirerande motivation. Betonar vikten av att ledaren med ett tydligt mål och syfte skapar ett sammanhang. Det föder i sin tur engagemanget som krävs för att det gemensamma projektet ska lyckas.
 • Intellektuell stimulans. Kreativitet, självständighet och mod att utmana är nyckelord för gruppen för att lösa problem och skapa gemenskap i beslutsprocesser.
 • Individuell omtanke. Här sätts den enskilde gruppmedlemmens behov, drivkrafter och förmåga i centrum. Samtidigt som den personliga utvecklingen ska stumleras behöver känslan av att bidra till gruppen bibehållas.

 

Det kännetecknar en transformativ ledare

De fyra grundpelarna skapar en tydlig modell att arbeta utifrån som transformativ ledare. Utöver det krävs det vissa verktyg och till viss del personliga egenskaper i ledarskapet för att lyckas.

 • Kommunikationsförmåga. Att lyssna, bekräfta och återkoppla är viktiga faktorer för att förstå individer och få de att känna sig sedda. På samma sätt är kommunikation när du som ledare ska förmedla och inspirera lika viktig.
 • Att ge människor ansvar och utrymme att prova nytt är viktigt för att skapa en nyfiken, självständig och lösningsorienterad grupp.
 • Visionär. Inspiration är en viktig del i ledarskapet, det bygger på att det finns en tydlig och välformulerad vision att sträva mot.

 

Nackdelar med transformativt ledarskap

Fördelarna med det transformativa ledarskapet är vid det här laget tydligt. Med individen i fokus är det en modell som har alla möjligheter att bygga starka och välfungerande grupper. Det finns dock såklart en baksida. Följande nackdelar kan visa sig när ledarskapet istället missar att nå fram:

 • Individer i gruppen känner sig inte tillräckligt sedda eller stimulerade. Det sker i alla sorters grupper och med olika ledarskap. Den transformella ledaren behöver ha en höjd i sitt ledarskap för att hantera olika personligheter.
 • Otydlig vision. Inspiration och engagemang är ledord som måste grundas i en tydlighet vart resans mål är. Saknas det kommer sammanhållningen bli lidande.

Överengagemang. Slår de motiverande talen över och inspirationen slår slint kan individer och grupper gå in i väggen som ett resultat av överambition.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

  Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

  Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*