Tips för konstruktiv feedback

Att ge feedback är viktigt för såväl arbetsplatsens som teamets kultur och välmående men också för individers utveckling. När vi ser en potential kan vi genom feedback ge tips om förbättring eller återkoppling på hur vi upplever en persons ageranden. Många gånger är vi inte medvetna om vare sig vår egen potential eller hur vårt agerande påverkar någon annan. Kanske i negativ riktning. Vi gör sällan något som avsiktligt är “tokigt”- men vi har många gånger inte självinsikten och ser vad som händer hos mottagaren eller någon annan runtikring oss. Det är här den viktiga konstruktiva feedbacken kommer in.

Tips för konstruktiv feedback

 • Före samtalet, bedöm förutsättningarna för mottaglighet
  – är det rätt tid och plats?
  – är personen i sådan sinnesstämning att han kan ta emot feedback?
 • Ge feedback med personligt ansvar
  – direkt till den det berör, utan omväg/läckage
  – tala i jag-form, inte ”andra har sagt att…”
 • Ge konkret och neutral beskrivning av det som hänt:

“När jag ser att du gör… så blir det på det här sättet för oss andra… och därför skulle jag vilja be dig om att tänka på…”

 • Diskutera sak, inte person!
  – diskutera beteendet, “du gör…”,
  diskutera inte personlighet, Säg inte “du är…”
 • Var tydligt och korrekt
  – var specifik, inte svepande
  – inga överdrifter, inga underdrifter
 • Använd inte ord som Alltid eller aldrig
 • Agera snabbt och korrekt
  – snarast – helst direkt när det händer!
  – Konstruktiv kritik tas i enrum
  – positiv feedback gärna med åhörare.
 • Efter samtalet
  – kontrollera förståelsen
  – följ upp känslomässig reaktion och att budskapet landat
  – följ upp beteendeförändring och ge positiv återkoppling på nytt beteende.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

  Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

  Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*